ศรีสะเกษ-ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 13 เป็นประธานพิธีมอบเครื่องมือกู้ภัยประเภทตัดถ่างพระราชทานแก่สำนักงานเทศบาลตำบลขุนหาญ


เมื่อเร็วๆนี้ ที่หอประชุมเทศบาลตำบลขุนหาญ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ นายสิทธิพล เสงี่ยม ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เขต 13 อุบลราชธานี ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องมือกู้ภัยประเภทตัดถ่างพระราชทานแก่สำนักงานเทศบาลตำบลขุนหาญ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยมี นายบุญประสงศ์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จ.ศรีสะเกษ นายชลวิทย์ จันทราพร ปลัดอำเภอขุนหาญ นายสิริดนย์ น้าวิไลเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลขุนหาญ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครกู้ภัยฯ ร่วมพิธี


นายสิทธิพล กล่าวว่า กรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องมือกู้ภัยประเภทตัดถ่าง ครั้งที่ 1 จำนวน 20 ชุด และครั้งที่ 2 จำนวน 10 ชุด รวม 30 ชุด แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อยู่ในช่วงรัชสมัย รัชกาลที่ 9) เพื่อพระราชทานให้แก่หน่วยงานต่างๆ ตามพระราชอัธยาศัย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในการกู้ชีพ กู้ภัย ในพื้นที่ โดยมีพระราชประสงค์มอบเครื่องมือดังกล่าวให้หน่วยงานต่างๆไปแล้ว จำนวน 26 ชุด คงเหลือ 4 ชุด
ทั้งนี้เทศบาลตำบลขุนหาญ อยู่ในพื้นที่ อ.ขุนหาญ ซึ่งถือเป็นอำเภอที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และทางธรรมชาติเป็นจำนวนมาก ทำให้แต่ละปีมีประชากรเดินทางมาท่องเที่ยวใน อ.ขุนหาญ เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลต่างๆ ที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ประชาชนที่ทำงานต่างจังหวัดเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้รถยนต์เป็นพาหนะในการเดินทาง ทำให้เกิดการจราจรและอบัติเหตุสูงเป็นประจำทุกปี สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ดังนั้นทางเทศบาลตำบลขุนหาญ จึงได้ดำเนินการทำเรื่องขอรับพระราชทานเครื่องมือประเภทดังกล่าว ไปยัง ราชเลขานุการการในพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเทิดไว้เหนือเกล้าฯ ของพสกนิกรชาว อ.ขุนหาญ ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเครื่องมือกู้ภัยประเภทตัดถ่าง จำนวน 1 ชุด พระราชทานแก่สำนักงานเทศบาลตำบลขุนหาญ เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและสามารถปฐมพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุได้อย่างทันท่วงที.

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน