พ่อเมืองศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองโควิด-19 แบบนิวนอร์มัล เพิ่มความเชื่อมั่นแก่ประชาชน


เมื่อเร็วๆนี้ ที่ ที่ว่าการอำเภอไพรบึง จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการแบบนิวนอร์มัล เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ซึ่งทางอำเภอไพรบึง ได้มีการจัดวางมาตรการที่เข้มงวด ทั้งการตรวจคัดกรอง วัดอุณภูมิร่างกาย มีจุดบริการอ่างล้างมือ และแจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ พร้อมทั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามมัยหรือหน้ากากผ้า ก่อนเข้าไปติดต่อราชการภายในที่ว่าการอำเภอ อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้จุดบริการงานทะเบียน ซึ่งเป็นจุดที่ประชาชนส่วนมากเข้ามาใช้บริการ ยังได้มีการติดตั้งฉากกั้นพลาสติกใส แบบหนา ที่มีความแข็งแรง ทุกจุด เพื่อป้องกันและเพิ่มความเชื่อมั่น และให้ประชาชนผู้มาติดต่อราชการได้มีความมั่นใจในการใช้บริการอีกด้วย.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน