นครพนม(ชมคลิป)มทบ.210 ส่งทีม Army delivery สร้างการ์ดป้องกันโควิด – 19 ในโรงเรียนและชุมชนรอบค่าย


วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ที่ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม พลตรี สามารถ จินตสมิทธิ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 210 นครพนม ได้มอบหมายให้นายทหารในสังกัดมณฑลทหารบกที่ 210 นำทีม Army delivery ซึ่งประกอบไปด้วยชุดพยาบาลและชุดประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่โรงเรียนและชุมชนรอบค่ายสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด สร้างการ์ดที่เข้มแข็งให้โรงเรียนและชุมชนรอบค่าย รวมถึงสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองที่มีบุตรหลานมาเรียนที่โรงเรียน


โดยการลงพื้นที่ของทีม Army delivery ในครั้งนี้ จะเป็นการบูรณาการร่วมกับโรงเรียนและชุมชนรอบค่าย เริ่มตั้งแต่การสนับสนุนกำลังพลในการตรวจคัดกรองเด็กนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียน จากนั้นก็ไปทำกิจกรรมหน้าเสาธง ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเพื่อให้ทุกคนห่างไกลไวรัสโควิด – 19 ให้เด็กนักเรียนได้เข้าใจว่าทำไมถึงต้องเว้นระยะห่าง ทำไม่ต้องใส่หน้ากากอนามัยหน้ากากผ้า ทำไมต้องทำความสะอาดมือบ่อยๆ ไปจนถึง ขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกต้องควรทำอย่างไรร่วมกับคณะครู อาจารย์ในโรงเรียน

นอกจากนั้นยังได้มอบผลิตภัณฑ์ป้องกันและฆ่าเชื้อให้แก่โรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนทุกคนได้ใช้ทำความสะอาดและล้างมือในระหว่างที่อยู่ในโรงเรียน เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองว่าบุตรหลานที่มาเรียนห่างไกลจากไวรัวโควิด – 19 มีเครื่องมือป้องกันที่เพียงพอ รวมทั้งมีความเข้าใจในการปฏิบัติตัวตามมาตรการด้านสาธารณสุข และเมื่อเด็กนักเรียนเข้าเรียนตามปกติแล้ว ทีม Army delivery ก็จะเดินทางไปตามหมู่บ้านเพื่อประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ ที่รัฐบาลและคณะกรรมการโรคติดต่อทั้งในระดับส่วนกลางและระดับจังหวัดได้ออกประกาศมา เพื่อให้ทุกคนได้รับรู้ เข้าใจและสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนแนวความคิด การดำเนินชีวิต และมอบสิ่งของที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในขั้นต้นให้กับครอบครัวประชาชนที่มีปัญหาในพื้นที่ด้วย