ขอนแก่น-สื่อเมืองหมอแคนเปิดฝึกอบรมดับเพลิงชั้นต้น-มอบถวายถังดับเพลิงให้วัด ในโครงการสร้างบุญ ป้องกันอัคคีภัย ร่วมใจคุ้มภัยวัด นำร่องแห่งแรกในประเทศ

เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 23 มิ.ย.63 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และมอบถวายถังดับเพลิง ในโครงการสร้างเสริมบุญ ป้องกันอัคคีภัย ร่วมใจคุ้มภัยวัด โดยการดำเนินงานของ นายเจริญ เพ็งมูล นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับคณะอาสาสมัครศูนย์พญาอินทรี จากกรุงเทพฯ มี นางพรพิมล คงตระกูล วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ชมรมอาสาสมัครบรรเทาภัยเฉพาะกิจคณะไฟร์แมนจากศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซาขอนแก่น คณะสมาชิกอาสาสมัครศูนย์พญาอินทรี และพระสงฆ์จากวัดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เข้าร่วมจำนวนมาก

นายเจริญ เพ็งมูล นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า พิธีเปิดการฝึกอบรม การดับเพลิงขั้นต้น และมอบถวายถังดับเพลิง ในโครงการสร้างเสริมบุญ ป้องกันอัคคีภัย ร่วมใจคุ้มภัยวัด มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้วัดในเขตเมืองจังหวัดขอนแก่นได้ตระหนักถึงการป้องกันอัคคีภัย อันจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อทุกเวลา เพื่อความไม่ประมาท การมีถังดับเพลิงในจุดเสี่ยงภัยในเขตวัด จะสามารถป้องกันได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้คณะผู้เชี่ยวชาญการดับเพลิงจากส่วนกลาง ยังมาถวายความรู้การดับเพลิงขั้นต้นแก่คณะสงฆ์และพี่น้องประชาชนในเขตใกล้เคียงวัด เพื่อพร้อมให้ความช่วยเหลือวัด ในยามเมื่อมีเหตุอีกด้วย

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การฝึกอบรม การดับเพลิงขั้นต้น และ มอบถวายถังดับเพลิง โครงการสร้างบุญ ป้องกันอัคคีภัย ร่วมใจคุ้มภัยวัด ในครั้งนี้ ต้องชมเชยในแนวคิดและการริเริ่มโครงการนี้ขึ้น เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่า อัคคีภัยที่เกิดขึ้นภายในวัดนั้น ส่งผลให้ทรัพย์สินของวัดเสียหาย มูลค่าเกินกว่าจะประมาณการ และบางวัด พระชั้นผู้ใหญ่ถึงกับมรณภาพ อันเกิดจากเพลิงไหม้กุฎิ ซึ่งเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง

ดังนั้น การริเริ่มโครงการนี้ จึงถือว่า สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น และสมาชิกอาสาสมัครศูนย์แพทย์พญาอินทรี ได้มองเห็นความสำคัญที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับวัดที่มีมูลค่าทางจิตใจอย่างมาก ได้ร่วมใจกันนำถังดับเพลิงที่มีคุณภาพมามอบและถวายแก่วัดต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่น ถึง 6 วัด ได้แก่ วัดหนองแวง พระอารามหลวง, วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง, วัดกลาง, วัดป่าหนองหลุบ, ป่าวิเวกธรรม, วัดศรีนวล และ มีโรงเรียนการกุศลหนองแวงด้วย อีก 1 โรงด้วย เพราะจากข้อมูลที่ได้รับรายงาน ทราบว่า บางวัดไม่มีถังดับเพลิงแม้แต่ถังเดียว ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง.

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ จ.ขอนแก่น