หนองบัวลำภู – ประกวดบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เด่นจากผ้าพื้นเมืองเป็นผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึก

ประกวดบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เด่นจากผ้าพื้นเมืองเป็นผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกของจังหวัดหนองบัวลำภู ขณะที่ผลิตภัณฑ์จากขวัญตาเป็นผลิตภัณฑ์เด่น และกิ๊บเซ๊ปจากอำเภอนาวังสุดยอดผลิตเด่นของจังหวัด พุ่งเป่าเชื่อมโยงงานวันพืชสวนโลก ปี 69 ที่อุดรธานี

เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2567 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู ไปกันที่วิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู เทวาผ้าไทย ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู โดยมี นายศศิน พัฒนภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นายสุทธิรักษ์ ศรีสุเลิศ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และ ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมเป็นกรรมการประกวดบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เด่น(ของฝากของที่ระลึกที่ได้รับการพัฒนา)

ทั้งนี้เพื่อพิจารณารูปแบบของผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง และเศษผ้าพื้นเมือง ตัดเย็บเป็นผลิตภัณณ์ของใช้ ของประดับ อาทิ กระเป่าถือ กระเป๋าเป้สะพาย กระเป๋าเงิน หมวกแฟชั่น ผ้าคลุมไหล่ กิ๊บซอป ตลอดจนเครื่องประดับกับเสื้อผ้า จากกลุ่มวิสาหกิจ ผู้ประกอบการ กลุ่มท้อผ้าพื้นเมืองทั้ง 6 อำเภอ 18 กลุ่มผู้ประกอบการที่ผ่านการฝึกทักษะที่เข้าร่วมโครงการจากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในกิจกรรมฝึกอบรม(workshop) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองเป็นของฝาก ของที่ระลึก เมื่อปลายเดือน มิถุนายน ที่ผ่านมา เพื่อนำผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรเป็นกิ๊ปเซท และผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดหนองบัวลำภู และจัดเป็นชุดของฝากของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวหนองบัวลำภู และเชื่อมโยงงานวันพืชสวนโลก ที่จังหวัดอุดรธานี ในปี 2569

โดยในวันนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู จัดเวทีประกวดบรรจุผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เด่น หลังจากจัดฝึกอบรมทักษาการพัฒนาฝีมือการผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองให้เป็นของฝากของที่ระลึก ให้กับวิสาหกิจชุมชชนและผู้ประกอบการทั้ง 6 อำเภอเข้ารับการฝึกทักษะจากวิทยากรมืออาชีพ ภายใต้โครงการส่งเสริมและสร้างเครือข่ายเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการและสถาบันทางด้านการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง

ในขณะที่ นายศศิน พัฒนภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าในการประกวดคัดสรรบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เด่น ที่แปรรูปจากผ้าพื้นเมืองของแต่ละกลุ่มท้อผ้าพื้นเมืองของและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการทั้ง 6 อำเภอนั้น เจตนารมณ์จริงๆอยากให้ผู้ประกอบการได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อยากให้ทุกกลุ่มได้เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ และที่สำคัญไม่อยากให้เป็นแค่ผู้ผลิตรายย่อย อยากให้เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ในพื้นที่ อย่ามองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆ เพราะนั้นคือจุดคิดให้เป็นกิ๊ปเซ๊ทในแต่ละระดับ อยากให้ทุกกลุ่มมีพัฒนาการในการแปรรูป ที่แปลกใหม่ จึงอยากจะฝากกลุ่มต่างๆว่าท่านต้องเป็นผู้ประกอบการ อยากให้ทุกท่านช่วยคิดต่อว่าผ้าเราจะพัฒนาไปอย่างไร

ด้านนายสุทธิรักษ์ ศรีสุเลิศ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่าสืบเนื่องจากจังหวัดหนองบัวลำภู โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและสร้างเครือข่ายเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการและสถาบันทางด้านการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการและสถาบันทางด้านการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง

เพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จังหวัดหนองบัวลำภู ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 6 อำเภอ โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาเป็นของฝากของที่ระลึก จำนวน 18 ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สอดรับกับแฟชั่นเสื้อผ้าที่จะร่วมในงานมหกรรมพืชสวนโลกที่จังหวัดอุดรธานี ในปลายปี 2569 ภายใต้วิสัยทัศน์ของจังหวัดหนองบัวลำภู เกษตรเพิ่มมูลค่า เมืองผ้า น่าอยู่ น่าเที่ยว

สำหรับผลการประกวดบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดหนองบัวลำภู ในเวทีนี้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์เด่นอันดับหนึ่งได้แก่ผลิตภัณฑ์จากร้านขวัญตา อันดับสองจากภูริสาผ้าฝ้าย และจากอำเภอนากลาง ส่วนผลิตภัณฑ์จัดเป็นกิ๊ปเซ๊ทเป็นผลิตภัณฑ์จากอำเภอนาวัง ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตัดเลือกทั้ง 6 อำเภอจะมีการพัฒนารูปแบบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการก่อนนำเสนอในที่ประชุมกรมการจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฆ์ดังกล่าวเป็นสุดสอดของฝากของที่ระลึกอัตลักษณ์ของจังหวัดหนองบัวลำภู ต่อไป

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ผสข.หนองบัวลำภู