(ชมคลิป) “จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

ผู้สื่อข่าวรายงาน วันที่ 5 กรกฎาคม 67 ที่ศาลาประชาคมอำเภอเมืองเลย ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการ “จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” มีผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลย หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทย สมาชิกอสม.ร่วมกิจกรรม


นางธารตะวัน จรูญพงศ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ในวันที่28 กรกฎาคม 2567 สมาคมแม่บ้านมหาดไทย และชมรมแม่บ้านมหาดไทย โดย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย รู้สึกสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างหาที่สุดมิได้ จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการ “จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ”
โดยดำเนินการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ ที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 133 รายการ ครอบคลุมพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ อาทิ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูล เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ เป็นต้น เพื่อเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลในการให้การรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจังหวัดเลยได้รับการสนับสนุน 1 รายการ คือเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผลบันทึกกระดาษความร้อนขนาด เอ 4 อีกทั้งชมรมแม่บ้านมหาดไทย


จังหวัดเลย ได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย และที่ทำการปกครองอำเภอสนับสนุนพัดลม จำนวน 7 เครื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อสืบสานพระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุข เป็นการช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ยากไร้ ในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทางสมาคมแม่บ้านมหาดไทย มอบให้จะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้มากยิ่งขึ้น


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย