พสกนิกรชาวจังหวัดหนองบัวลำภู ทุกภาคส่วนรวมใจ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

พสกนิกรชาวจังหวัดหนองบัวลำภู ทุกภาคส่วนรวมใจ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567


เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน ที่ผ่านมาในส่วนของจังหวัดหนองบัวลำภู ณ วัดมหาชัย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567
โดยมี พระเทพวัชรวิสุทธิ์ เป็นประธานนำคณะสงฆ์ 47 รูป รับบิณฑบาตร จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นำหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสา 904 จังหวัดหนองบัวลำภู และจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา การทาสีพระอุโบสถและปรับปรุงภูมิทัศน์วัดศรีคุณเมือง และในเวลาต่อมา ณ หอประชุมอนาลโย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยมี ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกแม่บ้านมหาดไทย พ่อค้า คหบดี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพสกนิกรชาวจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประกอบพิธีฯ โดยพร้อมเพรียงกัน
และในวันเดียวกันในส่วนของอำเภอศรีบุญเรือง นายเพทาย จรกระโทก นายอำเภอศรีบุญเรือง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางรุจิรา จรกระโทก ประธานแม่บ้านมหาดไทย อำเภอศรีบุญเรือง หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ปลัดอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการตำรวจ สภ.ศรีบุญเรือง นายก อปท.ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เเละ สมาชิก อส. ผรส.ภาคประชาสังคม พ่อค้า คหบดี ประชาชนในพื้นที่อำเภอศรีบุญเรือง ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ วัดสว่างอารมณ์ ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง โดยมีพระอุดมคุณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และร่วมในพิธีวางพานพุ่มเงิน – พุ่มทอง และ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอศรีบุญเรือง รวมใจจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันหลักของประเทศชาติ
และเนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ พสกนิกรชาวจังหวัดหนองบัวลำภู ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดี และขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดอภิบาลบันดาลดลให้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระเจริญพร้อมจตุรพิธพรชัย พระเกียรติคุณเกริกไกรแผ่ไพศาล ทรงพระเกษมสำราญ สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงชนและเหล่าพสกนิกรตราบกาลนาน เทอญ
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ผสข.หนองบัวลำภู