หนองคาย – เทศบาลเมืองหนองคายและผู้ประกอบการเดินเรือร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กำหนดแนวทางและมาตรการอนุรักษ์ ดูแลพระธาตุหล้าหนอง

จังหวัดหนองคายร่วมกับเทศบาลเมืองหนองคาย และผู้ประกอบการเดินเรือร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กำหนดแนวทางและมาตรการอนุรักษ์ ดูแลพระธาตุหล้าหนอง (พระธาตุกลางน้ำ) เป็นวาระจังหวัดหนองคาย 2567 หลังพบว่าผู้ประกอบการเรือรับจ้างนำเรือไปเทียบใกล้องค์พระธาตุมากเกินไปอาจทำให้องค์พระธาตุกลางน้ำได้รับผลกระทบและเกิดความเสียหาย


เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 67 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองคาย ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กำหนดแนวทางและมาตรการอนุรักษ์ ดูแลพระธาตุหล้าหนอง (พระธาตุกลางน้ำ) เป็นวาระจังหวัดหนองคาย 2567 ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีผู้ประกอบการเรือ และประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหนองคายที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย , นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย , นายประทีป อุ่ยเจริญ ปลัดจังหวัดหนองคาย , พ.ต.อ.ยุทธนา งามชัด ผกก.สภ.เมืองหนองคาย และนายณัฐนัย สุขมี อัยการจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้
สืบเนื่องจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองคาย ได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้ดำเนินการตรวจสอบ เนื่องจากมีผู้ประกอบการเรือรับจ้าง นำนักท่องเที่ยวไปสักการะพระธาตุกลางน้ำ และขึ้นไปเหยียบบนองค์พระธาตุ ซึ่งอาจเป็นเหตุเร่งให้พระธาตุ แตกชำรุดเสียหาย โดยจังหวัดได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้ข้อตกลงร่วมกันว่า ผู้ประกอบการเรือรับจ้างตกลงยินยอมจะไม่ดำเนินการนำเรือไปเทียบเกยองค์พระธาตุ และกระทำการใด ๆ ที่เป็นการกระทำให้พระธาตุ แตกชำรุดเสียหายอีก จังหวัดจึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน ในที่ประชุมได้มีความเห็นร่วมกันเป็นเอกฉันท์ให้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กำหนดแนวทางและมาตรการอนุรักษ์ ดูแลพระธาตุหล้าหนอง (พระธาตุกลางน้ำ) เป็นวาระจังหวัดหนองคาย 2567 และได้จัดให้มีพิธีลงนาม ในครั้งนี้ขึ้น
สำหรับแนวทางและมาตรการในการอนุรักษ์ ดูแล พระธาตุกลางน้ำ ที่เป็นแนวทางและมาตรการที่สำคัญคือ ผู้ประกอบการเรือที่นำเรือไปสักการะพระธาตุกลางน้ำ ตกลงที่จะป้องกันไม่ให้พระธาตุชำรุด โดยไม่ให้นำเรือไปชิดเทียบหรือสัมผัสองค์พระธาตุ ไม่ขึ้นไปเหยียบหรือนำผู้คนขึ้นไปเหยียบองค์พระธาตุ โดยตกลงที่จะทำหน้าที่แจ้งเตือนผู้กระทำการดังกล่าวให้งดเว้นการกระทำ อันแสดงความไม่เคารพต่อพระธาตุกลางน้ำ ซึ่งจะมีกองกำกับการ 11 กองบังคับการตำรวจน้ำ และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาหนองคาย เป็นผู้ควบคุมดูแล ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย.

ฤาษีลภ-มนเดช-จังหวัดหนองคาย