พ่อเมืองเลย มอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ประชาชนที่ประสบวาตภัย

ผู้ว่าฯ เลย มอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ประชาชนที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่อำเภอปากชม
วันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 16.00 น. ที่วัดศรีปทุมภักดี บ้านปางคอม หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ประชาชนที่ประสบวาตภัย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ประสบภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยมี นายชัยวัฒน์ ศิริวัฒนกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเลย พลตำรวจตรี พงพิพัฒน์ ศิริพรวิวัฒน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย พันเอก โกสินภทรณ์ ฒ โสหาญ หัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 28 นายยศวัฒน์ พัชระศักดิ์สกุล นายอำเภอปากชม นายกฤษณ์ แก้วทองหลาง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย เหล่ากาชาดจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วมพิธี
โดยมีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัยทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายจำนวน 19 หลังคาเรือน
ในการนี้ได้รับพระราชทานสิ่งของบรรเทาทุกข์ในขั้นต้น อาทิเช่น ผ้าใบหลังคา ขนาด 6 x12 ม. สำหรับคลุมหลังคาบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายเป็นการชั่วคราว ระหว่างรอรับการซ่อมแซมด้วยวัสดุถาวร ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ขอรับการสนับสนุนกำลังพลชุดช่างในการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม และมีความแข็งแรงมั่นคงเหมาะสมต่อการอยู่อาศัยอย่างปลอดภัยต่อไป ผู้ร่วมพิธีรับพระราชทานสิ่งของทุกคนต่างรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ อย่างหาที่สุดมิได้

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย