ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ


ที่จังหวัดขอนแก่น พันเอก ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยมี คุณนันฐิยา สิริกาญธนานันท์ ประธานมูลนิธิก่อการดีสร้างสังคมแบ่งปัน พร้อมด้วยหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารระดับสูง กองทัพภาคที่ 2 ขอนแก่น และ ร้านออร่า คาเฟ่ แอนด์ เรสเตอรองต์ ขอนแก่น ร่วมในกิจกรรม


ในโอกาสนี้ กรมทหารราบที่ 8 ได้จัดอาวุธยุทโธปกรณ์ของหน่วยสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 เพื่อให้เด็กและเยาวชน ตลอดจนผู้ปกครองได้รับรู้และเข้าใจภารกิจของทหาร รวมทั้งได้สัมผัสถึงขีดความสามารถและประสิทธิภาพของอาวุธยุทโธปกรณ์ของหน่วย อีกทั้งเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การสร้างความรักความสามัคคี ความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ควบคู่ไปกับความบันเทิงในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ


ทั้งนี้หน่วยยังได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะ ร่วมเล่นเกมส์ชิงของรางวัลมากมายจากผู้ใหญ่ใจดี ทุกภาคส่วนที่มาร่วมแจกความสุขให้กับน้องๆ ให้เด็กๆได้มีส่วนร่วม และการสร้างพลังทางความคิดแบบสร้างสรรค์ ควบคู่กับพลังแห่งปัญญาไปกับฐานกิจกรรมและซุ้มเกมส์ต่าง ๆ พร้อมด้วยกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอดทั้งงาน เพื่อให้สอดคล้องกับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 จากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย” นอกจากนี้ ภายในงานยังจะมีการจับของขวัญและมีของรางวัลอีกมากมาย มามอบให้แก่น้อง ๆ เยาวชน ๆ ที่เข้าร่วมชมงาน ซึ่งสามารถเข้าชมงานได้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น บรรยายกาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม และความสุข


กองทัพบก โดย กรมทหารราบที่ 8 ให้ความสำคัญในการพัฒนาเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในงานวันเด็กแห่งชาติที่จะถึงนี้ กรมทหารราบที่ 8 ได้สนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และ จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมีการจัดกิจกรรมทั้งในพื้นที่ จึงขอเชิญชวนเยาวชนมาเที่ยวชมงานวันเด็กของหน่วยทหารกองทัพบก พร้อมน้อมนำ พระบรมราโชวาท ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 2567 เป็นหลักในการดำเนินชีวิต รวมทั้งสร้างสรรค์สิ่งที่ดี เพื่อความสุขและประโยชน์ส่วนรวมต่อไป