หอการค้าอุดรฯ จับมือ ธนาคารออมสิน MOU ต่อเนื่องปีที่ 4 ส่งเสริมศักยภาพ

หอการค้าอุดรฯ จับมือ ธนาคารออมสิน MOU ต่อเนื่องปีที่ 4 ส่งเสริมศักยภาพ จัดหาสิทธิประโยชน์ สนับสนุนข้อมูลและบริการด้านสินเชื่อให้กับสมาชิกหอการค้าและผู้ประกอบการ
วันที่ 23พ.ย.66 เวลา 09.30 น. หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการร่วมกันส่งเสริมศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถให้กับสมาชิกและผู้ประกอบการ โดยมี นายธนพล กองทรัพย์ไพศาล ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายสุชาติ เจริญธรรม ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 10 ร่วมกันลงนาม มี นายอัครวัฒน์ ปุณณะนิธินนทน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายสรายุทธ์ คงประสานกาล เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี และคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน ร่วมเป็นสักขีพยาน มีคณะกรรมการหอการค้า สื่อมวลชน ร่วมงาน ที่ห้องประชุมชั้น 2 หอการค้าจังหวัดอุดรธานี
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพสมาชิกหอการค้า เป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสิน กับ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี โดยเริ่มดำเนินการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2561 กิจกรรมในวันนี้ เป็นการต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหอการค้าจังหวัดอุดรธานี และธนาคารออมสิน ครั้งที่ 4 มีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกหอการค้า รวมทั้งผู้ประกอบการที่เป็นลูกค้าของธนาคาร การเสริมสร้างขีดความสามารถรวมไปถึงจัดหาสิทธิประโยชน์ สนับสนุนการดำเนินธุรกิจ ข้อมูลและบริการด้านสินเชื่อประเภทต่างๆ โดยที่ผ่านมาธนาคารออมสิน ได้ร่วมกับหอการค้า สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการ โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs และธุรกิจร้านอาหารเพื่อให้สินเชื่อสิทธิพิเศษต่างๆ ปัจจุบันธนาคารออมสินได้ออก Promotion พิเศษสำหรับหน่วยงานพันธมิตร สมาชิกหอการค้า ภายใต้โครงการสินเชื่อ “GSB Smooth biz” วงเงินกู้สูงสุด 20.00 ล้านบาทต่อราย วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ เพื่อลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น (Refinance) กรณีเงินทุนหมุนเวียน หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงินปีที่ 1-2 อัตราดอกเบี้ย MOR-1.50% ต่อปี, ปีที่ 3 เป็นต้นไป MOR+0.25% ต่อปี หรือ กรณีสินเชื่อระยะยาว หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงิน อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1-2 MLR-1.50% ต่อปี, ปีที่ 3 เป็นต้นไป MLR+0.25 ต่อปี ซึ่งหากสมาชิกท่านใดสนใจ สามารถติดต่อธนาคารออมสินได้ทุกสาขา