พระอาจารย์โชติเมตตา บริจาคเงิน 1 หมื่นบาท สมทบผ้าป่าจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ รพ.ศรีสะเกษ

 

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 256 ที่อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีสะเกษ พระครูวินัยธรศักดิ์มนตรี ปภัสโร หรือพระอาจารย์โชติ เจ้าอาวาสวัดศรีสมบูรณ์รัตนาราม บ้านหนองแคน ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ มอบเงินบริจาคสมทบทุนร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่า 76 ปี 76 ล้าน เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลศรีสะเกษ เป็นเงินจำนวน 10,000 บาท ให้กับ นพ.ชลวิทย์ หลาวทอง ผอ.รพ.ศรีสะเกษ

นพ.ชลวิทย์ หลาวทอง ผอ.รพ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า รพ.ศรีสะเกษ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลศรีสะเกษ ในวันที่ 1 ธ.ค. 2566 นี้ สืบเนื่องจากโรงพยาบาลศรีสะเกษ เปิดให้บริการศูนย์เชี่ยวชาญความเป็นเลิศ จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการพัฒนาด้านศักยภาพ การรักษาพยาบาล เพื่อการพัฒนาคุณภาพบริการ รวมถึงการพัฒนาวิชาการต่างๆ อย่างเป็นระบบสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนสามารถข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างเท่าเทียม มีความปลอดภัย ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ในจังหวัดศรีสะเกษ และพื้นที่ใกล้เคียง

ดังนั้นคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาล จึงได้ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสะเกษ กำหนดจัดทำโครงการทอดผ้าป่าสามัคคี จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถข้าถึงบริการใกล้บ้าน ลดระยะเวลาการรอคอย ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่รวดเร็วรวมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอีกด้วย

 

หากประชาชนทั่วไปมีความประสงค์อยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่า สามารถร่วมบริจาคโดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสะเกษ ชื่อบัญชี ผ้าป่าสามัคคีโรงพยาบาลศรีสะเกษ 76

ปี เลขที่บัญชี 311-3-62007-4 หรือสแกนบริจาคผ่าน QR Code หรือติดต่อบริจาคได้ที่กลุ่มงานการเงิน (ชั้น 4) อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีสะเกษ ทั้งนี้ผู้บริจาคสามารถลดหย่อนภาษีได้ จำนวน 2 เท่า.

 

 

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน