เลยจัดงานแห่ต้นดอกไม้ใหญ่ที่สุดในประเทศ

ที่ วัดศรีโพธิ์ชัย หมู่ 1 ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าฯเลย เป็นประธานงานประเพณีแห่ต้นดอกไม้ประจำปี 2565 มี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลยและคณะ, นายอำเภอทุกคน, วัฒนธรรมจังหวัดเลย, ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย, ผอ.ท ท ท.เลย, หน.ส่วนราชการทุกส่วนราชการ, หน.หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง, ส.อบจ.เลย เขต อ.นาแห้ว,นายกองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง, พี่น้องประชาชนชาวอำเภอนาแห้ว และนักท่องเที่ยว ร่วมงานนายคารม คำพิทูรย์ นายอำเภอนาแห้ว กล่าวรายงานว่า งานประเพณีแห่ต้นดอกไม้ใหญ่อำเภอนาแห้ว จัดขึ้น เพื่อรักษาและสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีแห่ต้นดอกไม้ใหญ่ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างประชาชนในหมู่บ้าน เกิดความสามัคคี นำทุนทางวัฒนธรรม สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ตามนโยบายของรัฐบาล ในการนำทรัพยากร และทุนทางวัฒนธรรม มาต่อยอด และสร้างสรรค์ เพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ทางวัฒนธรรม พัฒนาความร่วมมือ ทางวัฒนธรรมกันในชุมชนการจัดงานประกอบด้วย กิจกรรมดังนี้ ชาวบ้าน (ผู้ชาย) แต่ละคุ้มจะร่วมกันประกอบโครงต้นดอกไม้ โดยใช้ไม้ไผ่ที่ตัดมาเป็นวัสดุเพียงอย่างเดียว ชาวบ้าน (ผู้หญิง) เด็กและเยาวชน บางส่วนจะออกเดินทาง เพื่อหาเก็บดอกไม้ตามข้างทางหรือหมู่บ้านต่างๆ โครงต้นดอกไม้เสร็จสมบูรณ์ชาวบ้านทั้งหญิง-ชาย เด็กและเยาวชน ร่วมกันประดับดอกไม้เข้ากับต้นดอกไม้ โดยจะมีการเล่น สาดน้ำ หรือร้องรำทำเพลงร่วมกันในช่วงระหว่างการประดับหรือติดต้นดอกไม้ ชาวบ้าน (ผู้ชาย) ร่วมกันเคลื่อนย้ายต้นดอกไม้ โดยวิธีการ แบกหามออกจากคุ้มต่างๆ เพื้อนำไปตั้งรวมกัน ณ บริเวณวัดศรีโพธิ์ชัยแสงภา (รอบพระอุโบสถ) พิธีแห่ต้นดอกไม้ โดยแห่รอบพระอุโบสถ จากซ้าย-ไปขวา จำนวน 3 รอบ ตามแบบอย่าง งานประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา สำหรับในวันนี้ เป็นการจัดกิจกรรม งานประเพณีแห่ต้นดอกไม้ใหญ่ ประจำปี 2565

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ จ.เลย