ร้อยเอ็ด – ศรัทธาล้นหลาม ร่วมทอดกฐินร้อยเอ็ดร่วมใจ ที่เดียว วันเดียวครบ 143 วัด

ฃนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีทอดกฐินร้อยเอ็ดร่วมใจถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2566 ณ บริเวณมณฑลพิธี(ลานจอดรถ หน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น พ่อค้าประชาชนผู้มีจิตศรัทธาที่จองเป็นเจ้าภาพกองกฐินไว้ และผู้มาร่วมอนุโมทนาสมทบกองกฐินอย่างคับคั่ง โอกาสนี้ชาวจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับเกียรติจากนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เดินทางตรวจมาราชการในพื้นที่ ร่วมอนุโมทนาบุญ บริจาคสมทบกองกฐินรวม จำนวน 100,000 บาทด้วย

นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดในนามคณะกรรมการจัดงาน โครงการสืบสานตำนานประเพณีบุญกฐิน ประจำปี 2566 กล่าวว่า สืบเนื่องจากเมื่อปี พ.ศ. 2549 คณะศรัทธาจากจังหวัดราชบุรี นำโดย คุณวิจารณ์ เตียวตระกูล ประธานคณะกรรมการจัดงาน
ได้นำคณะเจ้าภาพกองกฐิน จำนวน 125 กอง มาทอดถวายวัดในจังหวัดร้อยเอ็ดที่ไม่มีเจ้าภาพจองกฐิน จำนวน 125 วัด โดยนิมนต์เจ้าอาวาสวัดมารับกองกฐิน ณ วัดบูพาภิราม พระอารามหลวง

ในครั้งนั้นเห็นว่าเป็นเรื่องดีน่าจะมีการต่อ ยอดแนวคิดดังกล่าว จึงได้ปรึกษาหารือกับคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำองค์กรเอกชนต่างๆ และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อจะจัดให้มีกิจกรรมดีๆเช่นนี้ขึ้นในจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นการตั้งความปรารถนาที่จะทำบุญกุศล เป็นกองบุญกองใหญ่ และให้เป็นประเพณีของจังหวัดต่อไปในอนาคต ซึ่งจะทำให้วัดในจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ไม่มีเจ้าภาพจองกฐิน หรือวัดร้างกฐิน ได้รับการทอดถวายกฐินประจำปีตามความเหมาะสมด้วย โครงการนี้จึงได้ดำเนินการจัดสืบทอดต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบันนับเป็นปีที่ 16

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นคณะกรรมการฝ่ายจัดหาเจ้าภาพกองกฐิน ได้ดำเนินการประสานงาน จัดหาเจ้าภาพกองกฐิน ซึ่งในปีนี้มีเจ้าภาพที่มีความประสงค์จองเป็นเจ้าภาพกองกฐินของจังหวัด จำนวน 143 กอง มีทั้งกองละ 30,000 บาท และ 20,000 บาท สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัด เป็นฝ่ายประสานงานจัดหาวัดที่จะรับกฐินจำนวน 143 วัด

โอกาสนี้ทางคณะกรรมการจัดงาน ขอกราบขอบพระคุณ คณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด คณะเจ้าภาพกองกฐินทุกท่าน ตลอดจนส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมดำเนินโครงการและได้มีจิตศรัทธา น้อมนำมาซึ่งกองกฐิน จำนวน 143 กอง เพื่อทอดถวายแก่วัดในจังหวัดร้อยเอ็ดที่ไม่มีเจ้าภาพจองกฐิน จำนวน 143 วัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระผู้เป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติด้วย