กฟผ.เปิดโลกทัศน์สื่อขอนแก่น ดูงาน “พลังงานของโลก” ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

เมื่อเร็ว ๆ นี้ เขื่อนอุบลรัตน์, โรงไฟฟ้าน้ำพอง และฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กับผู้สื่อข่าวจังหวัดขอนแก่น โดยการพานั่งรถบัสเข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง หรือ EGAT Learning Center ซึ่งเป็นโครงการที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดทำขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์การแบ่งปันองค์ความรู้สู่สังคม หรือ Learning for Society ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานของประเทศไทย และพลังงานของโลก ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต แสดงภารกิจด้านต่างๆ ของ กฟผ. รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาคารอนุรักษ์พลังงานมาตรฐานระดับนานาชาติ มุ่งหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดคืนสู่สังคม

สำหรับศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง หรือ EGAT Learning Center, Headquarters เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า ที่ผู้เข้าชมทุกท่านไปจุดแสงประกายแสงแห่งความคิดสร้างสรรค์  เรียนรู้อย่างสนุกสนานไปกับการผจญภัยในโลกพลังงานไฟฟ้า โดยตั้งอยู่ที่ สำนักงานกลาง เชิงสะพานพระราม 7 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

จัดจุดแสดงเป็นโซนนิ่ง ประกอบด้วย โซนที่ 1 จุดประกาย เป็นการจุดประกายแสงแรกในตัวคุณ ลงทะเบียนรับ RFID แปลงร่างเป็น AVATAR ผจญภัยในโลกพลังงานไฟฟ้า

โซนที่ 2  จากแสงแรก สู่แสงนิรันดร์ ภาพยนตร์ 4 มิติ “จากแสงแรก สู่แสงนิรันดร์ Power และ Happy ที่จะพาทะลุมิติเวลา สู่อดีตในยุคที่เรายังไม่มีไฟฟ้าใช้ จนถึงโลกยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีก้าวไกลไปด้วยพลังงานไฟฟ้าให้ทุกคนได้เรียนรู้ และตระหนักถึงความสำคัญในการประหยัดและรู้คุณค่าของพลังงานไฟฟ้า โซนที่ 3  คืนสู่สมดุล สัมผัสชีวิตอนาคตที่มีความสมดุลระหว่าง มนุษย์ ธรรมชาติ และเทคโนโลยี เราทุกคนจะเป็นทั้งผู้ผลิตพลังงานและเป็นผู้บริโภคที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

โซนที่ 4  สายน้ำแห่งความภูมิใจ สัมผัสภารกิจแห่งในการดูแลชุมชน ตั้งแต่ป่าต้นน้ำ สู่ สายน้ำเจ้าพระยา ควบคู่ไปกับการผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย โซนที่ 5 นวัตกรรมเพื่อชีวิต สำรวจเส้นทางความเป็นมาของพลังงานไฟฟ้าไทย ควบคู่ไปกับความเป็นไปในประวัติศาสตร์ไทยและโลก เรียนรู้ต้นกำเนิดพลังงานไฟฟ้า นวัตกรรม และเทคโนโลยี ในการผลิตและแสงไฟฟ้า เพื่อความมั่นคงของประเทศ

โซนที่ 6 โลกที่ยั่งยืน สำรวจโลกพลังงานไฟฟ้า การบริหารจัดการกับการใช้ไฟฟ้า จากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และความร่วมมือในอนาคตด้านพลังงานไฟฟ้า ระหว่างประเทศอาเซียน พร้อมทดลองรับบทเป็นควบคุมกำลังการผลิตไฟฟ้าและส่งไฟฟ้าผ่านเครือข่ายสายส่งไฟฟ้าในอาเซียนโซนที่ 7 แสงนิรันดร์ ประมวลผลการเรียนรู้และรวมพลัง “สร้างแสงแห่งสุขนิรันดร์”

จากนั้นได้เดินทางไปยังเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี ก่อนที่จะเดินทางกลับสู่จังหวัดขอนแก่น