อุดรธานี – สืบสานวัฒนธรรม “วันอังคารสวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ”

 


วันที่ 15 ส.ค. 66 เวลา 06.30 น. นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในกิจกรรม “วันอังคารสวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ” โดยมี นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายสรายุทธ์ คงประสานกาล เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายหมวดตรี รุจิรา สรุจิกำจรวัฒนะ กรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ร่วมกิจกรรม ที่สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม ด้านหลังพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี


จังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรม “วันอังคารสวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ” ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2566 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร อีกทั้งยังเป็นการสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นอันดีงามด้วยกิจกรรมสวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึก ให้หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ประชาชน ได้เห็นความสำคัญในคุณค่าของวัฒนธรรมไทย และการอนุรักษ์เอกลักษณ์ของชาติ ด้วยการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง และยังเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ดำรงมั่นคงสืบไป


กิจกรรมสวมผ้าไทยใส่บาตรพระทุกวันอังคาร เวลา 06.30 น. ที่บริเวณลานด้านหลังพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี สำหรับเดือนสิงหาคม 2566 จัดขึ้นในวันอังคารที่ 22 และ 29 ได้นิมนต์พระภิกษุ สามเณร จากวัดสุนทรประดิษฐ์ รับบิณฑบาต และ วันอังคาร ที่ 5,12,19 และ 26 เดือนกันยายน ได้นิมนต์พระภิกษุ สามเณร จากวัดโพธิสมภรณ์ รับบิณฑบาตร