ศรีสะเกษ – สภ.ปรางค์กู่ คว้าแชมป์อันดับ 1 ระดับภาค โครงการชุมชนยั่งยืน

สภ.ปรางค์กู่ คว้าแชมป์อันดับ 1 ระดับภาค โครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจร

เมื่อเร็วๆนี้ ที่บ้านสวาย หมู่ 1 ต.สวาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ พล.ต.ท.บุญจันทร์ นวลสาย ที่ปรึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประธานคณะกรรมการ ตรวจประเมินโครงการชุมชนยั่งยืน ระดับประเทศ พร้อมคณะกรรมการประเมินผลระดับประเทศ เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการชุมชนยั่งยืน ตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ของตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายสำรวย เกษกุล ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย พล.ต.ต.ดร.ลาภ ศรีสำอางค์ ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคีเครือข่ายหน่วยงานราชการและเอกชน ให้การต้อนรับ และร่วมกิจกรรม

พล.ต.ต.ดร.ลาภ ศรีสำอางค์ ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ กล่าวว่า โครงการชุมชนยั่งยืน ตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ เป็นโครงการที่แก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการใช้ชุมชนบำบัด (Community Based Treatment, CBTx) เป็นการทำให้ผู้ที่ติดยาเสพติดมีส่วนร่วมในชุมชน เพื่อให้ชุมชนเห็นว่าบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ป่วย และเมื่อบำบัดแล้วสามารถกลับเข้ามาอยู่ในสังคมได้ เป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ติดยาเสพติดกับชุมชน อีกทั้งยังมีการส่งต่อความยั่งยืนโดยการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับผู้เข้ารับการบำบัด เพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดสามารถมีอาชีพเลี้ยงตนเอง และไม่กลับไปใช้ยาเสพติดอีก ซึ่งในส่วนของชุมชนยั่งยืน สถานีตำรวจภูธรปรางค์กู่ ได้มีการเสริมสร้างอาชีพ เช่น การทำถ่านอัดแท่ง การเลี้ยงตั๊กแตน และการส่งเสริมกลุ่มงานฝีมือในการประกอบและตกแต่งหีบศพ นอกจากนั้นยังการส่งเสริมการศึกษาให้กับผู้เข้าร่วมโครงการอีกด้วย

ด้าน พล.ต.ท.บุญจันทร์ นวลสาย ที่ปรึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า โครงการชุมชนยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็งที่ทาง สภ.ปรางค์กู่ ได้ช่วยกันกำกับ ดูแล ขับเคลื่อน ถือเป็นเรื่องที่ดี และเชื่อว่าจะแก้ไขปัญหาผู้ติดยาเสพติดสามารถคืนคนดี ชุบชีวิตใหม่ ให้กลับคืนสู่ครอบครัว หมู่บ้าน ชุมชน ได้อย่างแท้จริง ซึ่งการตรวจเยี่ยมชุมชนยั่งยืนของสถานีตำรวจภูธรปรางค์กู่ ในครั้งนี้เป็นการหาสถานีตำรวจภูธรที่มีผลงานดีเด่นในการทำโครงการชุมชนยั่งยืนระดับประเทศ ซึ่งในระดับภาค 3 สถานีตำรวจภูธรปรางค์กู่ ได้ที่ 1 ของภาค.


ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน