นายกเล็กเมืองศรีสะเกษ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแม่ตัวอย่าง ประจำปี 2566

 

เมื่อเร็วๆนี้ ที่หอศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะกลางน้ำ ห้วยน้ำคำ) อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแม่ตัวอย่าง ประจำปีพุทธศักราช 2566 ให้กับแม่ตัวอย่างดีเด่นที่ผ่านการคัดเลือก ในแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ อาทิ นางสะอ้าน อุ่นเรือน เป็นแม่ตัวอย่าง ระดับชุมชน ประเภทแม่ผู้มีความมานะ อดทน ขยันหมั่นเพียร เป็นต้น โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติและร่วมแสดงความยินดีในพิธีดังกล่าวด้วยเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว ทางกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรมการคัดเลือก “แม่ตัวอย่าง” ระดับเทศบาล ประจำปี 2566 ขึ้น เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นการเทิดพระเกียรติคุณและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้.


ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน