นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู “พายติ๊บข้าว แล่นงดเหล้า เข้าพรรษา”

นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู “พายติ๊บข้าว แล่นงดเหล้า เข้าพรรษา”ชมรมคนหัวใจเพชรโนนขมิ้น ระดมทุนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอลล์

เมื่อวันที่ 2 สค.66 ณ อบต.โนนขมิ้น อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู นายนิติปกรณ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดกิจกรรม“พายติ๊บข้าว แล่นงดเหล้า เข้าพรรษา”ของชมรมคนหัวใจเพชรโนนขมิ้น ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)เพื่อระดมทุนเพื่อสนับสนุนชมรมคนหัวใจเพชรโนนขมิ้น ในการช่วยเหลือผู้รับผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การส่งเสริมสัมมาชีพคนเลิกเหล้า ชม ช่วย ชวน เชียร์ให้คนสามารถเลิกเหล้าตลอดชีวิต พร้อมกิจกรรมรณรงค์ เชิญชวน ให้คนตำบลโนนขมิ้นได้ตระหนักโทษและผลกระทบของแอลกอฮอล์ เนื่องในวันเข้าพรรษา ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้เป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ โดยมีนายราชัน ท้าวพา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู กำนัน ตำบลโนนขมิ้น ผญบ.ในพื้นที่ และ สมาชิกชมรมคนหัวใจเพชรโนนขมิ้นร่วมกิจกรรม

นายนิติปกรณ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู กล่าวว่าเนื่องในวัน งดดื่มสุราแห่งชาติ ปีนี้ คณะสงฆ์จังหวัดหนองบัวลำภู นำโดย พระเทพวัชรวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ จังหวัดหนองบัวลำภู โดย นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู และ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู ได้เชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดหนองบัวลำภู ทุกหมู่บ้าน รวมถึงผู้นำในทุกระดับ ข้าราชการ พนักงานราชการของรัฐ ทุกภาคส่วนร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ ให้คำมั่นสัญญา เป็น สัจจาธิษฐาน ที่จะเลิกดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกประเภท ตลอด 3 เดือน

ในขณะที่นายสุรพงษ์ โคตมะ นายก อบต.โนนขมิ้น กล่าว สำหรับกิจกรรม ที่จัดขึ้นในครั้งนี้สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) หนองบัวลำภู และ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น โดยชมรมคนหัวใจเพชรโนนขมิ้น จัดกิจกรรม โนนขมิ้น FUN RAN “พายติ๊บข้าว แล่นงดเหล้า เข้าพรรษา” ถือได้ว่าเป็นการระดมทุนเพื่อสนับสนุนชมรมคนหัวใจเพชรโนนขมิ้น กิจกรรม โนนขมิ้น FUN RAN “พายติ๊บข้าว แล่นงดเหล้า เข้าพรรษา” ระยะทาง รวม 5 กม. แบ่งนักวิ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภท VIP และ ประชาชนทั่วไป ผู้ที่เข้าเส้นชัย 50 คนแรก ทั้งชายและหญิงจะได้รับเสื้อ และ 20 คนถัดไปจะได้ของที่ระลึกจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น ทั้งนี้ กิจกรรมดี ๆ ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมครั้งนี้ประมาณ 200 คน
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ขตว.หนองบัวลำภู