หนองคาย – พ่อเมืองหนองคาย ลงพื้นที่ติดตามแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนน

พ่อเมืองหนองคาย ต้องลงพื้นที่เองติดตามแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนน เนื่องจากฝนตกติดต่อกันหลายวัน พบที่ผ่านมาเจ้าของที่ดินได้ถมที่ปิดทางน้ำไหล ล่าสุดยินยอมให้ทำท่อลอดผ่านที่ดินระยะทาง 250 ม. เพื่อระบายน้ำแก้ไขปัญหาท่วม


เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 66 เวลา 10.30 น. นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจสภาพเส้นทางจราจรถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 2266 โดยมีนายพิทยา ชำนาญเนียม ปลัดอาวุโสอำเภอศรีเชียงใหม่ นายวิลัย จันทร์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาปาก นายนาวิน ลิ้มมณีประเสริฐ เจ้าของที่ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับและรายงานสถานการณ์ซึ่งเส้นทางดังกล่าว สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 18 ก.ค. 66 ที่ผ่านมา มีฝนตกหนักน้ำท่วมถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 2266 บ้านหนองปลาปาก หมู่ที่ 1 -บ้านจำปาทอง หมู่ที่ 9 ต.หนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ทำให้น้ำที่ไหลหลากมาจากห้วยหวายบ้านขุมคำ หมู่ที่ 5 ไหลเอ่อท่วมถนนระดับน้ำสูง 30 ซม. – 40 ซม. เป็นระยะทางกว่า 100 ม. ทำให้รถขนาดเล็กสัญจรไป-มา ลำบาก เสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากนำไม่สามารถระบายลงสู่อ่างเก็บน้ำหนองปลาปากได้ สาเหตุเกิดจากติดพื้นที่ของชาวบ้านซึ่งเป็นพื้นที่เอกชน ได้ถมดินปิดปากท่อระบายน้ำ เนื่องจากเจ้าของที่เกรงว่าน้ำจะไหลเข้าท่วมพื้นที่ตนได้รับความเสียหาย
ทางเทศบาลตำบลปลาปาก ได้แก้ปัญหาเพื่อให้รถสัญจรไป-มา ได้ด้วยการนำท่อซิ่งขนาด 16 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง มาติดตั้งที่บริเวณริมถนนเพื่อสูบน้ำออกจากถนนลงคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรเพื่อแก้ปัญหาเบื้องต้น
นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย จึงได้ลงพื้นที่เรียกประชุมร่วม 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายปกครองอำเภอ เทศบาลตำบลหนองปลาปาก และเจ้าของที่ดิน โดยสรุปร่วมกันว่า นายนาวิน ลิ้มมณีประเสริฐ เจ้าของพื้นที่เอกชน ยินยอมให้เทศบาลตำบลหนองปลาปากดำเนินการขุดฝังท่อผ่านที่ดินของตนเองระยะทางประมาณ 250 เมตร และขุดเปิดทางน้ำเพื่อระบายน้ำลงไปยังอ่างเก็บน้ำหนองปลาปาก เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังถนนทาง โดยเทศบาลตำบลหนองปลาปากจะดำเนินการในวันที่ 3 ส.ค. 66 เพื่อให้มวลน้ำจากตอนเหนือได้ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำหนองปลาปาก ได้อย่างสะดวก

:นายพันธลภ แสงทอง-อภิชาติ แสงรุ่ง จังหวัดหนองคาย