อุบลราชธานี (ชมคลิป) พ่อเมืองดอกบัวบาน เยี่ยมให้กำลังใจ ช่างเทียน ที่ วัดไชยมงคล

 


นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เยี่ยมให้กำลังใจ ช่างเทียน ที่ วัดไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต้นเทียนวัดไชยมงคล พระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล ลงมือแกะลายบนต้นเทียนอย่างประณีต โดยมีช่างเทียนกระจายอยู่ตามจุดต่างๆ ทำหน้าที่ตามส่วนต่างๆ อยู่บนต้นเทียน ขนาดใหญ่ สูงกว่า 5 เมตร ซึ่งคุ้มวัดไชยมงคล ได้จัดสร้างขึ้น โดยในปี 2566 นี้ ได้ส่ง ต้นเทียน ประเภทแกะสลักขนาดใหญ่ เข้าร่วม ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี “122 ปี ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา” ต้นเทียนต้นนี้ ได้มีการถ่ายทอดเรื่องเกี่ยวกับ “เทิดไท้องค์ราชัน อุบลราชธานีเมืองแห่งนักปราชญ์” โดยจะเน้นในเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์ กับพุทธศาสนา ซึ่งเป็นความร้อยรวมดวงใจ ของ พระ / ช่างเทียงและชาวคุ้มวัดแห่งนี้ ร่วม สร้างสรรค์งานศิลปะบนต้นเทียน ที่เกิดจากภูมิปัญญาของท้องถิ่น โดยได้รับแรงบันดาลใจ และความเชื่อศรัทธาจากสร้างต้นเทียนต้นนี้ขึ้นมาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
ส่วนหน้าของต้นเทียนจะเป็นรูปเทพพนม / ถัดมาจะเป็นรูปหล่อเหมือนของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต / รูปหล่อเหมือนของหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล / องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยืนในปางรำพึง / ด้านหลังจะเป็น องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงนั่งท่ามกลางองค์เทพ / ปิดท้ายด้วยรูปหล่อเหมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 9 อีกทั้งยังมี สัตว์ต่างๆ ในวรรณคดีไทย รวมอยู่ด้วย
สำหรับงานแห่เทียนพรรษา อุบลราชธานีในปี 2566 จะมีต้นเทียนพรรษาเข้าร่วมขบวนแห่จำนวน 53 ต้น ประกอบด้วย ต้นเทียนประเภทแกะสลัก 20 ต้น ประเภทติดพิมพ์ 16 ต้น ประเภทเทียนโบราณ 17 ต้น เริ่มตั้งให้ชมบริเวณถนนรอบทุ่งศรีเมือง ในวันที่ 1 สิงหาคม 2566 และทำการแห่ไปพร้อมกับขบวนฟ้อนรำจำนวน 70 ขบวนไปรอบเมืองในวันที่ 2 สิหาคม 2566โดยใช้นางรำและเจ้าหน้าที่เคลื่อนขบวนกว่า 5,000 คน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมความงดงามตระการของต้นเทียนพรรษาและขบวนฟ้อนรำไปพร้อมกัน