ร้อยเอ็ด – มทบ.27 นำจิตอาสา พัฒนาบ้าน วัด โรงเรียน ใส่ทรายอะเบตกำจัดลูกน้ำยุงลาย

พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสามณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธี เปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา บ้านดินดำ ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยมี ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 หัวหน้าส่วนราชการ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, จิตอาสา 904 ,จิตอาสาพระราชทาน รด.จิตอาสา,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ,คณะครูและนักเรียนโรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ กำจัดขยะ คว่ำภาชนะที่มีน้ำขังและใส่ทรายอะเบตเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย บริเวณพื้นที่โดยรอบโรงเรียน ตลอดจนบ้านเรือนของประชาชน และวัดบ้านดินดำ(วัดท่าชีศรีสมังคลาราม)

รวมทั้งให้ความรู้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ,กิจกรรม Army barber บริการตัดผมฟรีให้แก่นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

วินัย วงศ์วีระขันธ์ ข่าว/ ภาพ