อุบลราชธานี – คณะครู-เครือข่าย ร.ร. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ระดมช่วยนักเรียนและครอบครัว บ้านถูกไฟไหม้


เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม นายชาคริต พิมพ์หล่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ร่วมกับคณะกรรมการภาคีเครือข่าย 6 องค์กร ร่วมพัฒนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าให้ความช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้น กับเด็กชายจรัล ปราสาร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2/8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี และครอบครัว ซึ่งบ้านพักอาศัยถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหลังจากเหตุไฟฟ้าลัดวงจร บ้านเลขที่ 160/1 หมู่ 7 บ้านหนองมะนาว ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์เบื้องต้น


นายชาคริต พิมพ์หล่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี กล่าวว่า การช่วยเหลือเบื้องต้นดังกล่าวนี้ ทางโรงเรียนได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรภายในโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และร่วมกับคณะกรรมการภาคีเครือข่าย 6 องค์กรโรงเรียน ศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือ โดยได้นำเงินช่วยเหลือและสิ่งของบริจาคเครื่องใช้อุปโภคบริโภคมอบและเยี่ยมให้กำลังใจเด็กชายจรัล ปราสาร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2/8 และครอบครัว
ทั้งนี้ หากผู้ใจบุญที่จะร่วมให้ความช่วยเหลือ เด็กชายจรัล ปราสาร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2/8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ที่ประสบอัคคีภัยครั้งนี้ ท่านสามารถให้ความช่วยเหลือได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่ 313-029052-8 ชื่อบัญชีเตรียมพัฒน์อุบลร่วมใจช่วยนักเรียนประสบภัย