หนองบัวลำภู – สุดยอด 2 ฮีโร่ ‘เยาวดี’ ‘อัครเดช’ รับโล่เกียรติยศบุคลากรผู้ปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น

สุดยอด 2 ฮีโร่!! เยาวดี และ อัครเดช รับโล่เกียรติยศบุคลากรผู้ปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ประจำปี 2566 ประเภทสำนักงานสาธารณสุข และประเภทสถานศึกษา ของจังหวัดหนองบัวลำภู

วันนี้(15 กค.66)ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตามที่นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อม นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายพิสิษฐ์ชัย อภัยปิยกุล ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู นายแพทย์ประวิทย์ ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายก อบจ.หนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัด นายอำเภอศรีบุญเรือง ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE


เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE รอบระดับประเทศ และร่วมการแสดง TO BE NUMBER ONE พร้อมทั้งให้กำลังใจตัวแทนจังหวัดหนองบัวลำภู ในการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566 ซึ่งจัดแสดงผลงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระหว่างวันที่ วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2566 ณ IMPACT FORUM เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี


โดยในปี 2566 จังหวัดหนองบัวลำภู ได้ส่งจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมประกวดระดับประเทศ รวมจำนวน 12 ชมรม ได้แก่ กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร และยอดเพชร จำนวน 4 ชมรม ดังนี้ 1.จังหวัดหนองบัวลำภู รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชร ปีที่ 3 2.ชมรมโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่ 6 3.ชมรมชุมชนหนองแก รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชร ปีที่ 4 และ 4. ชมรมโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร


กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ทอง จำนวน 5 ชมรม ดังนี้ 1.อำเภอศรีบุญเรือง รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน 2.อำเภอนาวัง รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2 3.ชมรมโรงเรียนสุวรรณคูหาวิทยาสรรค์ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน 4.ชมรมเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2 5.ชมรมบ้านโคกล่าม อบต.นากอก รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 2 กลุ่มดีเด่น จำนวน 3 ชมรม ดังนี้ 1. ชมรมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู 2.ชมรมชุมชนตำบลทรายมูล อำเภอศรีบุญเรือง 3. ชมรมโรงเรียนนาวังศึกษาวิช อำเภอนาวัง


ในขณะที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUBER ONE ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น จำนวน 2 คน ได้แก่ นางเยาวดี ศรีสถาน นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู และนายอัครเดช โพธิญาณ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ทั้งนี้ทั้ง 2 คนยังได้เฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในโอกาสเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ TO BE NUMBER ONE ณ IMPACT FORUM เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี และรับโล่รางวัลอีกด้วย
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ขตว.หนองบัวลำภู