ขอนแก่น (ชมคลิป) สวนสัตว์ขอนแก่น จัดรังผึ้งจำลองส่งเสริมพฤติกรรมลูกหมีควาย “อั่งเปา”

สวนสัตว์ขอนแก่น จัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมลูกหมีควาย “อั่งเปา” เพื่อให้ลูกหมีควายมีพัฒนาการด้านประสาทรับกลิ่น และสุขภาพร่างกายแข็งแรง

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 สวนสัตว์ขอนแก่น จัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมให้ลูกหมีควาย “อั่งเปา” ที่สวนสัตว์ขอนแก่น สามารถเพาะขยายพันธุ์เป็นตัวแรกได้เป็นผลสำเร็จ ซึ่งเกิดจาก พ่อแตงไทย อายุ 24 ปี และ แม่แตงโม อายุ 24 ปี เกิดเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2566 หรือในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมา ปัจจุบัน “อั่งเปา” มีอายุ ๖ เดือน หมีควายถูกจัดอยู่ในประเภทของหมีที่มีขนาดใหญ่ในประเทศไทย มีขนาดลำตัวยาวประมาณ 130-190 เซนติเมตร เมื่อโตเต็มวัยตัวผู้หนัก 100-200 กิโลกรัม และ ตัวเมียหนัก 50-125 กิโลกรัม มีขนหยาบสีดำหรือน้ำตาลทั่วทั้งตัว ยกเว้นบริเวณอก มีขนสีเหลืองอ่อนเป็นรูปตัววี (V) ขนบริเวณหัวไหล่ และคอจะยาวเป็นพิเศษ หูค่อนข้างใหญ่ ฝ่าตีนใหญ่เดินเต็มตีน รอยตีนของหมีจึงดูคล้ายรอยตีนคน มีเล็บยาวและแหลมคม มีประสาทรับกลิ่นที่ดีมาก นอกจากนี้หมีควายยังถูกจัดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535


นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น กล่าวว่า สวนสัตว์ขอนแก่น ได้ประสบความสำเร็จในการเพาะขยายพันธุ์ลูกหมีควายตัวแรกของสวนสัตว์ขอนแก่น ได้เป็นผลสำเร็จ ทำให้ต้องมีการติดตามดูแลด้านสวัสดิภาพของลูกหมีควายเป็นพิเศษ จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรม ลูกหมีควาย “อั่งเปา” โดยการจัดทำอุปกรณ์กระสอบฟางแห้งทาด้วยน้ำผึ้งซึ่งเป็นอาหารที่หมีควายชอบมากที่สุดผูกไว้ที่ต้นไม้ เป็นการเลียนแบบธรรมชาติในการปีนป่ายต้นไม้เพื่อหาอาหาร ทำให้ลูกหมีควาย “อั่งเปา” มีพัฒนาการด้านประสาทรับกลิ่นดีขึ้น และช่วยให้กล้ามเนื้อแขน และขา ของลูกหมีควายแข็งแรงมากขึ้น ปัจจุบันประชากรหมีควายตามธรรมชาติได้มีจำนวนลดน้อยลงอีกทั้งหมีควายยังถูกจัดอยู่ในประเภทของสิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์