อุดรธานี – ร.13 พัน.1 เปิดค่ายให้ญาติเยี่ยมทหารใหม่ สร้างความอุ่นใจ คลายความกังวล

 

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566 พันโท เศรษฐสิทธิ์ พวงบานเย็น ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 จัดกิจกรรมเปิดค่ายต้อนรับญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 1/66 ณ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยได้เชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครอง และญาติทหารใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมฯ เพื่อให้ทหารใหม่ รวมถึง พ่อแม่ ญาติพี่น้อง และครอบครัวทหารใหม่ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกันหลังจากที่ได้เข้ารับการฝึกทหารใหม่ โดยแสดงออกถึงความรัก ความห่วงใยที่มีให้ต่อกัน เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในครอบครัว ซึ่งทำให้คลายความกังวลใจ

นอกจากนี้หน่วยได้ชี้แจงเกี่ยวกับระบบการฝึก สิทธิประโยชน์ต่างๆ สภาพความเป็นอยู่ของทหารใหม่ เพื่อให้ญาติทหารใหม่ได้รับทราบ และมีความมั่นใจว่ากองทัพบกดูแลทหารใหม่เป็นอย่างดี


จากการที่กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกิจกรรมฯ ทำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ญาติพี่น้อง มีความรู้สึกดีใจและภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและความมีระเบียบวินัยของทหารใหม่จากพลเรือนสู่การเป็นทหารกองประจำการ พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นที่ได้จัดกิจกรรมที่ดี และเปิดโอกาสให้ญาติทหารใหม่ได้เข้ามาเยี่ยมทหารใหม่ในครั้งนี้

ข้อมูลภาพข่าว   ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13