บึงกาฬ – จัดการระบบนิเวศปลาหน้าวัด พื้นที่แม่น้ำโขงบริเวณหน้าวัดป่าสุดเขตแดนสยาม

 

วันที่ 24 มิถุนายน 2566 จ่าเอกปรีชา พรเจริญ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยนายวิจักริน สุ่มมาตย์ นักวิชาการประมง สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร คณะกรรมการการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำประจำชุมชน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ดำเนินงานกิจกรรมการจัดการระบบนิเวศปลาหน้าวัด พื้นที่แม่น้ำโขงบริเวณหน้าวัดป่าสุดเขตแดนสยาม บ้านหนองแวง หมู่ 3 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

โดยได้วางทุ่นแนวเขตอนุรักษ์ในแม่น้ำโขง รวมถึงติดตั้งป้ายโครงการฯ ป้ายพันธุ์ปลาชนิดเด่นของจังหวัด ป้ายปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำที่ถูกต้อง และสร้างกรอบให้อาหารปลาเพื่อให้ปลารวมฝูง และมอบอาหารปลาเพื่อใช้เป็นปัจจัยเบื้องต้น ทั้งนี้เพื่อให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำและคงความหลากหลายในแม่น้ำโขง เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านนิเวศแหล่งน้ำสำหรับบุคคลทั่วไป และที่สำคัญคือ การสร้างจิตสำนึกและการบริหารจัดการร่วมกันของชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ ขอขอบคุณหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง(นรข) ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย