หนองบัวลำภู – เร่งค้นหาผู้ใช้ผู้เสพผู้ติดยาเสพติด

เร่งค้นหาผู้ใช้ผู้เสพผู้ติดยาเสพติด พุ่งเป้าตามยุทธศาสตร์ “หนองบัวลำภู ต้นแบบจังหวัดสีขาว ปลอดยาเสพติด”จังหวัดแห่งความปลอดภัย

เมื่อเร็วๆนี้ที่บริเวณด้านหน้ากองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู ภายในศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พล.ต.ต.พงพิพัฒน์ ศิริพรวิวัฒน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นายประกาศิต ภาภิรมย์ อัยการจังหวัดหนองบัวลำภู นายพิสิษฐ์ชัย อภัยปิยกุล ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายก อบจ.หนองบัวลำภู นายอุทัย อินทร์บุ รองนายก ทม.เมืองหนองบัวลำภู พ.ต.อ.ไกรสมุทร ทาโบราณ พ.ต.อ.กริช ปัตลา พ.ต.อ.โรจน์ คุ้มทรัพย์ พ.ต.อ.อัษดิน สมศรี รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู นายราชัน ท้าวพา รอง นพ.สสจ.หนองบัวลำภู ป้องกันจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบ ชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ ให้แก่หัวหน้าสถานีตำรวจทุกโรงพักในสังกัด จำนวน ชุด 30,120 ชุด

พล.ต.ต.พงพิพัฒน์ ศิริพรวิวัฒน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าด้วยตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภูได้มียุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนชุมชนยั่งยืน ตามโครงการจังหวัดหนองบัวลำภู ต้นแบบสีขาว ระยะที่ 3 จังหวัดแห่งความปลอดภัย โดยได้มีการบูรณาการกับทุกภาคส่วนในการค้นหาผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ตามแนวทางการและกระบวนการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร แต่ยังขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการค้นหาผู้ใช้สารเสพติด โดยเฉพาะชุดทดสอบสารเสพติด เมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ

ซึ่งตามโครงการจังหวัดหนองบัวลำภู ต้นแบบสีขาว ปลอดยาเสพติด ระยะที่ 3 ดังกล่าวจังหวัดพุ่งเป้าหมายเป็นจังหวัดแห่งความปลอดภัย ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู จึงได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงาน ส่วนราชการ ในพื้นที่ จังหวัดหนองบัวลำภู ดำเนินการค้นหาผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ตามแนวทางของกระบวนการชุมชน ยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ซึ่งได้มีการดำเนินการค้นหาในหมู่บ้าน ชุมชน แล้ว จำนวน 173 เป้าหมายแล้ว จากจำนวน หมู่บ้าน ชุมชน ทั้งหมด 688 หมู่บ้าน ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 25.15 ซึ่งค้นพบ ผู้ใช้ ผู้ เสพ ผู้ติดยาเสพติด เพียง 1,526 คนเท่านั้น

ผู้การฯหนองบัวลำภู กล่าวต่อดังนั้น เพื่อเป็นการต่อยอดแห่งความสำเร็จของยุทธศาสตร์ดังกล่าว ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู จึงเร่งดำเนินโครงการจังหวัดหนองบัวลำภู ต้นแบบสีขาว ระยะที่ 3 จังหวัดแห่งความปลอดภัย ขึ้น โดยมีเป้าหมาย ค้นหา ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติด ยาเสพติด ในหมู่บ้านชุมชน จำนวน 65 ชุมชน และมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 41,992 คน ในทุกพื้นที่ 6 อำเภอ ของจังหวัดหนองบัวลำภู โดยในวันนี้นายภิญโญ โฆสิต ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4 จังหวัดขอนแก่นได้สนับสนุนชุดทดสอบ สารเสพติด เมทแอมเฟตามีน ในปัสสาวะ จํานวน 30,120 ชุด เพื่อนำไปใช้ในโครงการจังหวัดหนองบัวลำภู ต้นแบบสีขาว ระยะที่ 3 ต่อไป

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ขตว.หนองบัวลำภู