หนองบัวลำภู (ชมคลิป) พิธียกช่อฟ้าเอกมุกหน้าพระอุโบสถและวางแนวเขตวิสุงคามสีมาก่อนร่วมถวายผ้าป่าลอยฟ้าสามัคคี

 

เมื่อวันที่ 14 เมย.ที่ผ่านมา ณ วัดทุ่งสว่าง บ้านวังไฮ ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู พระอุดมคุณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสงฆ์ และ นายเพทาย จรกระโทก นายอำเภอศรีบุญเรือง ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมคณะสงฆ์ โดยมี นางสาวจิราพร หล้าคำภา ผญบ.วังไฮ ผช.ผญบ.วังไฮ ส.อบต.นากอก และพุทธศาสนิกชน ร่วมกันประกอบพิธียกช่อฟ้าเอกพระอุโบสถและวางแนวเขตวิสุงคามสีมา พร้อมทอดผ้าป่าลอยฟ้าสามัคคีภายในวัดทุ่งสว่าง ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีด้วยพลังศรัทธา

โดยก่อนประกอบพิธี นายเพทาย จรกระโทก นายอำเภอศรีบุญเรือง อ่านประกาศสำนักงานนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ลงประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 139 ตอนพิเศษ 53 ง วันที่ 4 มีนาคม 2565 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้รับสนองพระราชโองการ จากนำไปถวายพระอุดมคุณาภรณ์ ประธานสงฆ์เพื่อส่งมอบให้กับเจ้าอาวาสวัดทุ่งสว่างต่อไป

จากนั้นนายอำเภอศรีบุญเรือง ประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมกับพระครูปริยัติโชติกา เจ้าคณะอำเภอศรีบุญเรือง ประกอบพิธีวางแนวเขตวิสุงคามสีมาทั้ง 4 ทิศรอบพระอุโบสถ ก่อนที่จะร่วมปิดทองช่อฟ้าเอกร่วมกับพระอุดมคุณาภรณ์ ประธานสงฆ์ ร่วมพุทธศาสนิกชนโยงสายสิญจน์ยกช่อฟ้าเอกขึ้นประดับหน้ามุกหลังคาทางด้านทิศตะวันออกของพระอุโบสถวัดทุ่งสว่าง ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จร่วม 95 เปอร์เซ็นต์ โดยได้ดำเนินการก่อสร้างมาตั้งปี 2553 เป็นต้นมาและกำหนดฉลองในปี 2567 จากนั้นชาวบ้านร่วมกันนำธนบัตรติดเย็บเป็นทิวประดับเป็นผ้าป่าลอยฟ้าก่อนยกขึ้นไปบนยอดช่อฟ้าหลังคาพระอุโบสถ เป็นอันเสร็จพิธี
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ขตว.หนองบัวลำภู

Related posts