ศรีสะเกษ – สืบสานประเพณีสงกรานต์ เชื่อมความสัมพันธ์ไทย – กัมพูชา ประจำปี 2566

พันเอก พิทักษ์ชัย กิ่งเกษ รองผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจที่ 1 พร้อมด้วย พันโท วิทยา สาริยา ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 12 ร่วมกับ พลตรี แปน ซาเวือด รองผู้บัญชาการกองพลน้อยสนับสนุนที่ 7, พลตรี คึม เคือน ผู้บังคับกองพันสนับสนุนที่ 371 และผู้นำหน่วยทหารกัมพูชาในพื้นที่เนิน 391 ร่วมกระทำพิธีสรงน้ำพระ, รดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา และพบปะพัฒนาสัมพันธ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทย และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ พร้อมทั้งอวยพรและรับพรจากผู้บังคับบัญชา ณ ศาลาสันติภาพ จุดประสานงานผลาญหินยาว อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ทั้งนี้เพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวที รวมถึงการขอขมาและขอพรต่อผู้ใหญ่ อีกทั้งยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม พร้อมกันนี้ทั้ง 2 ฝ่าย ได้มอบกระเช้าของขวัญและของที่ระลึกให้ต่อกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันในพื้นที่ชายแดน เป็นสื่อกลางนำไปสู่การเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น และนำไปสู่บรรยากาศแห่งมิตรภาพ เกิดความสันติสุขตามแนวชายแดนของทั้ง 2 ประเทศ
จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้ผู้มาเข้าร่วมพิธีมีความรู้สึกเบิกบานใจ มีความสุข และมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น


ข้อมูลภาพข่าว    ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13