ศรีสะเกษ – นอภ.ขุนหาญ เปิดงานประเพณีมหาสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2566


เมื่อวันที่ 14 เม.ย. 66 ที่สนามวงกลมอำเภอขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ นายพรชัย วงศ์งาม นายอำเภอขุนหาญ เป็นประธานเปิดงานประเพณีมหาสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2566 โดยมี นายเจริญชัย จิตรโชติ นายกเทศมนตรีตำบลขุนหาญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ขบวนแห่บุพชาติอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ และรูปหล่อพระครูสิริกันทรลักษ์ ให้ประชาชนสรงน้ำเพื่อเป็นสิริมงคล พิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และกิจกรรมรำวงสงกรานต์ย้อนยุกต์ขุนหาญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์อันเป็นประเพณีเก่าแก่ให้อนุชนรุ่นหลัง ได้เห็นถึงคุณค่าความงดงามของประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในชุมชนและสังคม เพื่อส่งเสริมและการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุและบุพการี เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป และเพื่อเป็นการจัดพื้นที่ให้ประชาชนได้เล่นน้ำสงกรานต์ ตลอดจนเป็นการสำนึกรักบ้านเกิดอีกด้วย.


ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน