ขอนแก่น-ชาวหมู่บ้านเมืองประชา ร่วมกันจัดประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงวัย

ชาวหมู่บ้านเมืองประชาขอนแก่น ร่วมกันจัดประเพณีสงกรานต์ ปีใหม่ไทย 2566 สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงวัย เพื่อขอพรและความเป็นสิริมงคลต่อชีวิตของตนเองและครอบครัว

นายพิเชฎฐ์ ศรีมูลผา ประธานคณะกรรมการบริหารหมู่บ้านเมืองประชาขอนแก่น พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารหมู่บ้านเมืองประชา หมู่ที่ 2 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น คณะที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารและสมาชิกหมู่บ้านเมืองประชาขอนแก่น ร่วมกันจัดงานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงวัยของหมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสำคัญวันขึ้นปีใหม่ของไทย เพื่อขอพรและความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตให้สมาชิกและบุตรหลาน ได้เห็นถึงความสำคัญประเพณีไทยที่ดีงาม เป็นการปลูกฝังค่านิยมอันดีงานแก่เยาวชนไทยและบุคคลทั่วไป พร้อมทั้งให้ผู้สูงอายุเป็นทรงคุณค่าของตนเอง ในครอบครัวและชุมชน รวมทั้งเพื่อช่วยกันคงรักษาและสืบทอดประเพณีที่ดีงามนี้ไว้ให้ยาวนานต่อไป

นอกจากนี้ยังเป็นการเชื่อมความรัก ความสัมพันธ์ของสมาชิกหมู่บ้านทุกช่วงวัยเข้าไว้ด้วยกันด้วย กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีขอขมาและสรงน้ำพระพุทธโสธร องค์พระพุทธรูปประจำหมู่บ้าน พิธีขอขมาและสรงน้ำพระภูมิเจ้าที่ของหมู่บ้าน พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงวัยด้วย หลังเสร็จพิธีแล้วร่วมรับประทานอาหารและมีกิจกรรมนันทนาการร่วมกันอย่างรื่นเริง สนุกสนาน

“ในโอกาสปีใหม่ไทย เทศกาลสงกรานต์ปี 2566 นี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ทุกท่านพร้อมครอบครัว รวมทั้งชาวหมู่บ้านเมืองประชาขอนแก่น และพี่น้องชาวไทย ประสบแต่ความสุขสมหวัง สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยทั้งหลาย เมื่อเดินทางขอให้ปลอดภัย โชคดีมีชัย สมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ” ประธานคณะกรรมการบริหารหมู่บ้านเมืองประชาขอนแก่น กล่าวอวยพร.

ไพฑูรย์ พรหมเทศ ผู้สื่อข่าวจังหวัดขอนแก่น รายงาน

Related posts