ศรีสะเกษ – เปิดโครงการ “พาณิชย์..ลดราคา ออนทัวร์ ทั่วไทย” ครั้งที่ 1

 

เมื่อเร็วๆนี้ ที่บริเวณสนามฟุตบอลวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการ “พาณิชย์…ลดราคา! ออนทัวร์ ทั่วไทย” (ส่วนภูมิภาค) จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1 โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รอง ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายนคร บุตรดีวงศ์ พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม

นายนคร บุตรดีวงศ์ พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นโดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหน่วยงานหลักเกี่ยวกับเสริมสร้างประสิทธิภาพการค้าภายในประเทศ โดยกำกับดูแลพัฒนา และกระตุ้น การค้าภายในประเทศ ตลอดจนดูแลปากท้องของประชาชนมีความจำเป็นเร่งด่วนในการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน จากสถานการณ์ปัจจุบันราคาสินค้าที่ปรับราคาสูงขึ้นและยังมีแนวโน้มจะปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการและเกษตรกร อาทิ สมาคม ผู้ค้าส่ง Supplier กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน SMEs Startup ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้เศรษฐกิจภายในประเทศฟื้นตัวได้

ดังนั้น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นและให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักๆ คือ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนและลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน และการจ้างงานเพิ่มขึ้น เพื่อประชาชนได้มีช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันในราคาประหยัดได้มากขึ้น และชะลอการปรับราคาสินค้า เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า และเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและกลุ่มเกษตรกร ซึ่งภายในงานประกอบไปด้วย การออกบูธแสดงและจำหน่ายสินค้า จำนวน 100 คูหา ประกอบไปด้วย สินค้าส่งเสริมการจำหน่าย ได้แก่ หมูเนื้อแดง น่องไก่ติดสะโพก ไข่ไก่ น้ำตาลทราย น้ำมันพืชปาล์ม ข้าวสาร จำหน่ายในราคาต่ำกว่าท้องตลาดร้อยละ 20-40 โดยกำหนดจัดขึ้นทั้งหมดจำนวน 4 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน

ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20-22 มี.ค. 66 ที่วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 มี.ค. 66 ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 เม.ย. 66 ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภออุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ และครั้งที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 เม.ย. 66 ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดได้ในวันและเวลาดังกล่าว.

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน