นครพนม (ชมคลิป) ร่วมใจทำกิจกรรม Big Cleaning Day ลดปริมาณ PM 2.5

ร่วมใจทำกิจกรรม Big Cleaning day ลดปริมาณ PM 2.5 และสร้างความสวยงามสวนเทิดพระเกียรติ (ท้ายเมือง) และหมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่า


วันที่ 13 มีนาคม 2566 ที่อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานนำประชาชนจิตอาสาและเจาหน้าที่เทศบาลเมืองนครพนม ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning day เพื่อทำความสะอาด ตัดตกแต่งกิ่งไม้ และปรับแต่งภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสวนเทิดพระเกียรติ (ท้ายเมือง) ซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ออกกำลังกายของชาวนครพนม และบริเวณหมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่า ถนนสวรรค์ชายโขง ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คอีกแหล่งของจังหวัดนครพนม เพื่อให้สถานที่ทั้ง 2 แห่งมีความสะอาด สวยงาม และเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวที่มาเยือน รวมทั้งร่วมกันฉีดพ่นน้ำล้างทำความสะอาดถนนชยางกูร ตั้งแต่บริเวณหน้าสวนเทิดพระเกียรติ (ท้ายเมือง) จนถึงหน้าวัดพระอินทร์แปลงเพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5


โดยสวนเทิดพระเกียรติ (ท้ายเมือง) เดิมเป็นป่าช้าเก่า (ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2) มีเนื้อที่ 11 ไร่ 21 ตารางวา ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของตัวเมือง อยู่ติดกับริมฝั่งแม่น้ำโขง โดยในปี พ.ศ. 2501 นายสง่า จันทรสาขา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมในขณะนั้น ได้นำชาวนครพนมประกอบพิธีล้างป่าช้า โดยได้นิมนต์พระเทพสิทธาจารย์ (เจ้าคุณปู่) วัดศรีเทพประดิษฐาราม มาเป็นประธานในพิธี จากนั้นได้ร่วมกันปรับปรุงพื้นที่ให้มีความสะอาด สวยงาม เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวนครพนม ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น สวนลุมนครพนม และต่อมาในปี พ.ศ. 2515 ได้เปลี่ยนชื่อเรียกเป็นสวนสาธารณะท้ายเมือง

กระทั่งวันที่ 12 สิงหาคม 2535 เนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวนครพนม เทศบาลเมืองนครพนมจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น สวนเทิดพระเกียรติสมเด็จมหาราชินี ส่วนหมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่า เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ชาวจังหวัดนครพนมได้ร่วมใจกันสร้างบ้านไม้โบราณขนาดตามจริง ตามเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครพนม ที่มีอยู่ 9 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ เรียงรายตามริมฝั่งแม่น้ำโขง

โดยมีถนนสวรรค์ชายโขงกลั้นริมฝั่งแม่น้ำโขงเอาไว้ ซึ่งในทุกวันเช้าและเย็นจะมีประชาชนชนและนักท่องเที่ยวมาเดินเล่น และออกกำลังกาย พร้อมกับการชมทัศนียภาพที่สวยงามที่เมื่อมองไปยังฝั่ง สปป.ลาว จะพบกับภูเขาหินปูนเรียงยาวตามแนวแม่น้ำโขงเหมือนภาพวาด โดยทุกวันพฤหัสบดีจะมีตลาดถนนคนเดินที่ให้ทุกคนได้มาเดินเลือกซื้อหาสิ่งของที่ชื่นชอบเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก ของรับประทานเพราะมีสินค้าทั้งที่เป็น เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ สินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าเกษตร และสินค้าอุปโภคบริโภค ให้ได้เลือกหากว่า 100 ร้านค้า