หนองบัวลำภู – อำเภอศรีบุญเรือง เปิดงานประเพณีบวงสรวงศาลหลักเมือง ยิ่งใหญ่อลังการ นางรำบวงสรวงกว่า 2 พันคนพร้อม”มหกรรมของดีศรีบุญเรือง เมืองเกษตรพอเพียง เฉลิมฉลองครบรอบ 58 ปี

อำเภอศรีบุญเรือง เปิดงานประเพณีบวงสรวงศาลหลักเมือง ยิ่งใหญ่อลังการ นางรำบวงสรวงกว่า 2 พันคนพร้อม”มหกรรมของดีศรีบุญเรือง เมืองเกษตรพอเพียง เฉลิมฉลองครบรอบ 58 ปี อำเภอศรีบุญเรือง ” 1- 6 มีค.66 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรือง

1มีค.66 ที่บริเวณถนนหน้าที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เปิดงานประเพณีบวงสรวงศาลหลักเมือง(หอปู่ตาแสง) พร้อม”มหกรรมของดีศรีบุญเรือง เมืองเกษตรพอเพียง ”เฉลิมฉลองครบรอบ 58 ปีอำเภอศรีบุญเรือง ระหว่างวันที่ 1- 6 มีค.66 โดยมี นายพิสิษฐ์ชัย อภัยปิยกุล ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู นายไชยา พรหมา ส.ส.จังหวัดหนองบัวลำภู ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายก อบจ.หนองบัวลำภู พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู คณะกรรมการเหล่ากาชาจังหวัดหนองบัวลำภู และ ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู นายสมยศ อุประ ประธานสภา อบจ.หนองบัวลำภู พร้อมด้วย

ว่าที่พันตรี สรชาติ วิชย สุวรรณพรหม นายรุ่งเพชร ศรีกาญจนา ซึ่งเป็นว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.จังหวัดหนองบัวลำภู เขต 2 และ ประธานพัฒนาสตรีจังหวัดหนองบัวลำภู ในส่วนของอำเภอศรีบุญเรืองประกอบด้วย นายเพทาย จรกระโทก นายอำเภอศรีบุญเรือง นางรุจิรา จรกระโทก ประธานแม่บ้านมหาดไทย อำเภอศรีบุญเรือง หัวหน้าส่วนราชการในระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอศรีบุญเรือง กลุ่มพลังสตรีจากทุกหมู่บ้านร่วม 2,500 คน ร่วมรำบวงสรวงบูชาศาลหลักเมือง ร่วมให้การต้อนรับ

นายเพทาย จรกระโทก นายอำเภอศรีบุญเรือง กล่าวว่า ปัจจุบันอำเภอศรีบุญเรือง เป็น 1 ใน 6 อำเภอของจังหวัดหนองบัวลำภู ชาวอำเภอศรีบุญเรืองทุกภาคส่วน จึงจัดให้มีประเพณีบวงสรวงศาลหลักเมือง ประจำอำเภอศรีบุญเรือง พร้อม”มหกรรมของดีศรีบุญเรือง เมืองเกษตรพอเพียง เฉลิมฉลองครบรอบ 58 ปี อำเภอศรีบุญเรือง ” 1- 6 มีค.66 โดยก่อนหน้านั้นเมื่อปี 2512 ได้มีการประกาศจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอ ศรีบุญเรือง ของจังหวัดอุดรธานี และต่อมาได้ยกฐานะเป็นอำเภอศรีบุญเรือง ของจังหวัดอุดรธานี เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการกระจายอำนาจมายังส่วนภูมิภาค เพื่อประโยชน์ในด้าน การปกครอง การให้บริการของรัฐ การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน การส่งเสริมให้ท้องที่เจริญยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อความมั่นคงของชาติ

จึงได้พิจารณาเห็นว่าจังหวัดอุดรธานี มีอาณาเขตกว้างขวางและมีพลเมืองมาก สมควรแยกอำเภอหนองบัวลำภู อำเภอนากลาง อำเภอโนนสัง อำเภอศรีบุญเรือง และอำเภอสุวรรณคูหา ออกจากการปกครองของจังหวัดอุดรธานี ตั้งขึ้นกับจังหวัดหนองบัวลำภู โดยเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2536 และคณะรัฐมนตีได้มีมติเห็นชอบให้หลักการจัดตั้งจังหวัดหนองบัวลำภู ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

และต่อมาคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาได้อนุมัติร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดหนองบัวลำภู ตามร่างเสนอของนายเฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย และคณะแล้วประกาศจัดตั้งเป็นจังหวัดหนองบัวลำภู ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2536 โดยประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 110 ตอนที่ 125 ลงวันที่ 2 กันยายน 2536 และอำเภอศรีบุญเรือง ก็เป็นส่วนหนึ่งในการปกครองของจังหวัดหนองบัวลำภู มาตามลำดับ นับถึงวันนี้อำเภอศรีบุญเรืองมีการจัดตั้งครบรอบเป็นปีที่ 58 ชาวอำเภอศรีบุญเรืองทุกภาคส่วน จึงจัดให้มีพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง(ปู่ตาแสง)และมหกรรมของดีศรีบุญเรือง เมืองเกษตรพอเพียง ประจำปี 2566 ขึ้น

นายอำเภอศรีบุญเรือง กล่าวว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนชาวอำเภอศรีบุญเรือง นับตั้งแต่สมัยนั้นเป็นต้นมาคือการประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ดังนั้น ศาลหลักเมือง ที่เราขนานนามว่า“หอปู่ตาแสง” ตั้งอยู่บ้านม่วงแก้ว ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง(ตรงกันข้ามที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรือง)จากความสำคัญดังกล่าวชาวอำเภอศรีบุญเรืองจึงร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบอำเภอศรีบุญเรือง ขึ้นในระหว่างวันที่ 1- 6 มีนาคมของทุกปี อำเภอศรีบุญเรือง โดยทุกภาคส่วนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอำเภอศรีบุญเรือง ร่วมกันจัดงานมหกรรมของดีศรีบุญเรือง เมืองแห่งเกษตรพอเพียง ประจำปี 2566 ขึ้น โดยในภาคเช้าจัดให้มีพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง (หอปู่ตาแสง) รำบวงสรวงจากกลุ่มแม่บ้าน ผู้นำสตรีจาก 158 หมู่บ้าน ร่วมรำบวงสรวง กว่า 2,500 คน หลังจากชาวบ้านได้เชิญวิญญาณของตาแสงมาสถิตย์บนศาลหลักเมือง

สำหรับกิจกรรมภายในงานระหว่างวันที่ 1-6 มีนาคม 2566 จัดให้มีการนำเสนอของดี ของเด่นที่เป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผู้ผลิต ผู้จำหน่ายจากทุกหมู่บ้าน ตำบล และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอำเภอศรีบุญเรือง การประกวดสาวประเภทสอง การแข่งขันฟุตบอล 7 คน”อำเภอศรีบุญเรือง คัพ”ครั้งที่ 1 ชิงเงินรางวัลประเภทเยาวชน และอาวุโส การแข่งขันชกมวย พร้อมชมมหรสพจากศิลปินดังไม่ว่าจะเป็น ลูกแพร อุไรพร ลำไยไหทองคำ มนต์แคนแก่นคูณ เพิร์ส พรชิตา รำวงย้อนยุค และคอนเสริต์รถแห่ การเดินแบบผ้าไทย จากวิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู ขวัญตา การจัดนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดี ที่มีในท้องถิ่นของตนเองตลอดจนสินค้าโอท้อป ทั้งพืชผัก อาหาร เครื่องจักสาน หัตถกรรมพื้นบ้าน ออกมาแสดงโชว์ให้เป็นที่รู้จักของคนท้องถิ่น สร้างความสนใจให้กับผู้ที่เดินทางมาร่วมงานและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาซื้อหาจับจ่ายใช้สอยสำหรับสินค้าของดีของชาวอำเภอศรีบุญเรืองในครั้งนี้

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ขตว.หนองบัวลำภู