พระอาจารย์โชติ จับมือ นายห้างสูทสาคร มอบชุดปฏิบัติงานแก่ จนท.รพ.ศรีสะเกษ เป็นขวัญกำลังใจดูแล ปชช.


เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 66 ที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ พระครูวินัยธรศักดิ์มนตรี ปภัสโร หรือพระอาจารย์โชติ เจ้าอาวาสวัดศรีสมบูรณ์รัตนาราม ประธานสวนพุทธธรรมนำไทยพาใจเป็นสุขในพระสังฆราชูปถัมภ์ บ้านหนองแคน ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายชยกร สีหะวงษ์ นายห้างสูทสาคร สาขาจังหวัดศรีสะเกษ และศิษยานุศิษย์ ร่วมกันมอบชุดเสื้อสูทเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ รพ.ศรีสะเกษ โดยมี ร.ต.ท.หญิง กัลยาณี วรรณภาสนี ผู้ช่วย ผอ.ด้านกิจกรรมพิเศษ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร รพ.ศรีสะเกษ เป็นผู้รับมอบ และนำแจกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต่อไป

ทั้งนี้เพื่อเป็นขัวญและกำลังใจให้กับทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รพ.ศรีสะเกษ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ดูแล อำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนผู้ที่มารับบริการ พร้อมปฏิบัติงานต้อนรับ มอบความรัก และความเอาใจใส่ต่อผู้มารับบริการที่ รพ.ศรีสะเกษ ด้วยความรักความอบอุ่นเปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกันต่อไป.

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน