หนองคาย (ชมคลิป) จัดงานสมโภชองค์พระธาตุหล้า หรือพระธาตุกลางน้ำ

เทศบาลเมืองหนองคาย จัดงานสมโภชองค์พระธาตุหล้า หรือพระธาตุกลางน้ำ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่มืองหนองคายอีกสิ่งหนึ่ง โดยมีชาวชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหนองคายกว่า 500 คน ร่วมรำบวงสรวงถวาย


ที่บริเวณลานและถนนหน้าพระธาตุหล้าหนอง หรือพระธาตุกลางน้ำ ชุมชนวัดธาตุ เขตเทศบาลเมืองหนองคาย เทศบาลเมืองหนองคาย ร่วมกับชาวชุมชนวัดธาตุและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย จัดสมโภชองค์พระธาตุหล้า หรือพระธาตุกลางน้ำ โดยมี นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีฯ มีนางรำกว่า 500 คน จากชาวหนองคายโดยเฉพาะในชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ร่วมกันรำถวายองค์พระธาตุหล้าหนอง อย่างสวยงามและพร้อมเพรียง โดยมีนายอุรุยศ เอียสกุล นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย ,นางทัศนาวัลย์ วิริยานภาภรณ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ,พล.ต.ต.พรชัยชลอเดช ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย และหัวหน้าส่วนราชการ , คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองคาย , พนักงานเทศบาล และชาวชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย เข้าจำนวนมาก


องค์พระธาตุกลางน้ำหรือพระธาตุหล้าหนอง ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองหนองคาย อีกสิ่งหนึ่ง ซึ่งตามตำนานอุรังคธาตุระบุว่า พระธาตุกลางน้ำสร้างในราวพุทธศตวรรษที่ 20 – 22 สร้างโดยพระอรหันต์ 5 พระองค์ โดยมีการบรรจุพระบรมธาตุฝ่าพระบาทเก้าพระองค์ และตามหนังสือประชุมพงศาวดาร ภาค 70 บันทึกไว้ว่า พระธาตุเมืองหนองคายหรือพระธาตุกลางน้ำได้ถูกน้ำโขงกัดเซาะตลิ่งจนพังลงในแม่น้ำโขง เมื่อวันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 ปีพุทธศักราช 2390 และปัจจุบันตลิ่งได้ถูกน้ำโขงกัดเซาะจากธรรมชาติและจากการดูดทรายในแม่น้ำโขง จนทำให้พระธาตุไปอยู่กึ่งกลางแม่น้ำโขง พระธาตุกลางน้ำอเป็นที่เคารพสักการะของชาวหนองคายและชาวลาว ในแต่ละปีชุมชนวัดธาตุ และชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ร่วมกับเทศบาลเมืองหนองคาย ได้จัดงานพระธาตุกลางน้ำขึ้นทุกปี คือ ประเพณีบุญเดือน 3 วันมาฆบูชา, งานสมโภชองค์พระธาตุฯ , งานประเพณีบุญบั้งไฟเดือน 6 และการแข่งขันเรือยาววันออกพรรษา ของทุกปี


ปัจจุบันระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีระดับลดต่ำ ทำให้ส่วนฐานองค์พระธาตุกลางน้ำโผล่พ้นน้ำกว่า 4 เมตร ทำให้พุทธศาสนิกชน ไทย-ลาวได้เช้าสักการะอย่างใกล้ชิด1

: ภาพ-ข่าว พันธลภ(ฤาษีลภ) แสงทอง-ปวีณา จังหวัดหนองคาย