กาฬสินธุ์ (ชมคลิป) จัดใหญ่หนึ่งเดียวในโลกงานมหกรรมผู้ไทนานาชาติ

 


อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับทุกภาคส่วน จัดงานมหกรรมผู้ไทนานาชาติ “โฮมรากเหง้าเผ่าผู้ไท” โดยเนรมิตสวนเฉลิมพระเกียรติ อ่างเก็บน้ำห้วยสายนาเวียง เทศบาลกุดสิม เป็นจุดรวมชนเผ่าผู้ไททั่วภาคอีสาน รวมทั้ง สปป.ลาว และเวียดนาม แสดงอัตลักษณ์และรวมชาติพันธุ์ผู้ไทหนึ่งเดียวในโลก ขานรับนโยบายเปิดบ้านเปิดเมือง และหลักการทำงาน เพื่อพัฒนากาฬสินธุ์ไปสู่เมืองแห่งความร่ำรวย และเมืองแห่งความสุขของผู้ว่าราชการจังหวัด


ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ อ่างเก็บน้ำห้วยสายนาเวียง เทศบาลกุดสิม อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานจัดงานมหกรรมผู้ไทนานาชาติ “โฮมรากเหง้าเผ่าผู้ไท” โดยมีนายประเสริฐ บุญเรือง ส.ส.กาฬสินธุ์ นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายก อบจ.กาฬสินธุ์ นายขัตติยา ชัยมณี วัฒนธรรม จ.กาฬสินธุ์ นายธวัช พรมโสภา นายอำเภอเขาวง นางสาววิภาวี บุญเรือง นายก ทต.กุดสิม พร้อมด้วยส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชนชาวผู้ไท ใน จ.กาฬสินธุ์ ชาวผู้ไทจาก สปป.ลาว และชาวผู้ไทจากประเทศเวียดนาม ร่วมงานพร้อมแสดงศิลปะวัฒนธรรมประจำชนเผ่าของตน บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักและอบอุ่น ด้วยมิตรไมตรีที่เปี่ยมล้นของชาวผู้ไท


นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า งานมหกรรมผู้ไทนานาชาติ อำเภอเขาวง ประจำปี 2566 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อเผยแพร่ทั้งอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของชาวผู้ไท รวมทั้งฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของชาติพันธ์ผู้ไท นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หลังจากว่างเว้นการจัดงานมา 3 ปี เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 การจัดงานครั้งนี้จึงเป็นการเปิดบ้านเปิดเมือง กระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว เป็นการแสดงถึงความร่ำรวยเพื่อความสุข ตามหลักการทำงาน 3 รวย คือ ร่ำรวยวัฒนธรรม ร่ำรวยน้ำใจ ร่ำรวยสุขภาพ และ 3 ใจ คือ เข้าใจ ไว้ใจ และร่วมใจ เพื่อพัฒนา จ.กาฬสินธุ์ไปสู่เมืองแห่งความร่ำรวย และเมืองแห่งความสุขดังกล่าว


ด้านนางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายก อบจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ชาวผู้ไทมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น และสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นอย่างเหนียวแน่น ทั้งด้านอาหาร การแต่งกาย ภาษา การแสดงดนตรีพื้นบ้าน พิธีกรรมและความเชื่อ โดยในงานมหกรรมผู้ไทนานาชาติครั้งนี้ ภาคกลางวันชมขบวนแห่รากเหง้าผู้ไทกาฬสินธุ์ จาก อ.เขาวง อ.นาคู อ.กุฉินารายณ์ อ.ห้วยผึ้ง อ.คำม่วง รวมทั้งจากจังหวัดต่างๆในภาคอีสาน และประเทศเพื่อนบ้าน ร่วมชมการแสดงพิธีกรรมเหยา เอาบุญเลาะตูบ กินข้าวฮ่วมพา (พาแลง) การแสดงศิลปวัฒนธรรมผู้ไท การจำหน่ายสินค้าโอทอป การเสวนารากเหง้าผู้ไท การแสดงแบบผ้าผู้ไท ประกวดสาวผู้ไทซับเพิ้ง การประกวดรำวงย้อนยุค เป็นต้น ซึ่งเป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ แสดงความเป็นหนึ่งเดียวของชาติพันธุ์ผู้ไท พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจในโอกาสเดียวกัน


ขณะที่นายธวัช พรมโสภา นายอำเภอเขาวง กล่าวว่า วิถีชาวผู้ไทเรียบง่าย แต่มีความเข้มแข็งด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการจัดงานครั้งนี้ ภายใต้สโลแกน “โฮมรากเหง้าเผ่าผู้ไท”เป็นการรวมชาติพันธุ์ผู้ไทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้ง สปป.ลาวและเวียดนาม มาร่วมอนุรักษ์และสืบสานอัตลักษณ์ ศิลปะ การแสดง การแต่งกาย ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งจะมีกิจกรรมที่หลากหลายให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชาวผู้ไท เช่น พบกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมชาวผู้ไท ความหลากหลายทางวัฒนธรรม พร้อมชมวิถีชีวิตชาวผู้ไทใน จ.กาฬสินธุ์ และใกล้เคียง เช่น ชาวผู้ไทกาฬสินธุ์ ชาวผู้ไทสกลนคร ชาวผู้ไทนครพนม ชาวผู้ไทยโสธร ชาวผู้ไทมุกดาหาร ชาวผู้ไทอุดรธานี รวมทั้งชาวผู้ไท สปป.ลาวและชาวผู้ไทเวียดนาม รับรองได้รับความประทับใจ จากการมารร่วมงานมหกรรมผู้ไทนานาชาติ “โฮมรากเหง้าเผ่าผู้ไท” ที่ อ.เขาวง แน่นอน