ศรีสะเกษ – “ดร.กัลยาณี” มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพยกระดับฝีมือแรงงานด้านการท่องเที่ยว

 

เมื่อเร็วๆนี้ ที่วัดไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการบริการที่เป็นเลิศ ประจำปี 2566 หลักสูตร 5 วัน 30 ชั่วโมง ซึ่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ ได้บูรณาการร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา ร่วมกันจัดขึ้น โดย นางทัศนี ขจัดมลทิน ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้ นายสุจินต์ ปัญจา นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วย นายพิษณุ พวงเพชร นายกิตติศักดิ์ บุญพุทธ จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ และวิทยากรจาก มรภ.ศรีสะเกษ มาร่วมอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย และได้รับความเมตตา จาก พระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ วายาโม เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์(ธ) เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา นำคณะอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 25 คน และสำเร็จการฝึกอบรมได้วุฒิบัตรจำนวน 25 คน

ดร.กัลยาณี กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้มุ่งเน้นอยากให้นักศึกษาหมั่นฝึกฝนเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถเพื่อบริการต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ประทับใจ เป็นกำลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความต้องการของตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำความรู้กลับไปประกอบอาชีพอิสระเลี้ยงครอบครัวและตนเองได้อย่างยั่งยืนตามเจตนารมย์ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ เพราะนักศึกษาที่อบรมเป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา บางคนอาจจะออกไปทำงานภายนอก บางคนอาจจะทำงานภายในวัดไพรพัฒนา เพราะหลวงพ่อพุฒ วายาโม ให้การสนับสนุนส่งเสริมอาชีพให้ทุกคนมีรายได้ วัดไพรพัฒนามีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง กราบขอพรหลวงปู่สรวงแล้วก็ไปตลาดอาเซียน ไปจุดชมวิวผาพญากูปรีและจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำชายแดนไทย-กัมพูชา และจุดที่มีผู้สนใจมากอีกแห่งคือวัดป่าถ้ำผึ้ง บ้านโอปังโกว์ มีถ้ำหิน โขดหินที่สวยงามซึ่งมูลนิธิหลวงปู่สรวง ได้พัฒนาให้เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติ มีพระนอนที่มี story ให้ไปค้นหาอีกด้วย

พระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ วายาโม เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์(ธ) เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา เปิดเผยว่า วัดป่าถ้ำผึ้ง บ้านโอปังโกว์ ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ เป็นวัดที่สร้างอยู่ใต้หน้าผา บนภูเขา มีถ้ำหิน โขดหินแบบเป็นธรรมชาติที่สวยงามมาก มูลนิธิหลวงปู่สรวงได้พัฒนาให้เป็นแหล่งศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมกัมฐานของพระสงฆ์และเนกขัมมะจารีชีพราหมณ์ ตลอดจนประชาชนทั่วไป และสร้างพระนอนไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา โดยใช้มิติทางพระพุทธศาสนา ช่วงที่วัดไพรพัฒนา จัดงาน เทศกาลศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ เมื่อปี 63 ( Thailand International Folklore Festival (Thailand IFF) ที่มีศิลปินจาก 21 ชาติ จำนวน 250 คน ก็ได้มาร่วมพิธีเปิดศูนย์อบรมภาวนาสมาธินานาชาติ (หลวงปู่สรวง) ที่วัดป่าถ้ำผึ้ง แห่งนี้ด้วย.


ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน