(ชมคลิป) จังหวัดเลย จัดงานวันครู ครั้งที่ 67 ภายใต้คำขวัญ “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต”

 


ผู้สื่อข่าวรายงานวันที่ 16 ม.ค.66 ที่หอประชุม 25 ปี โรงเรียนเลยพิทยาคม อ.เมืองเลย จ.เลย นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 โดยมี นายเฉลิมชัย แสนมหาชัย ศึกษาธิการจังหวัดเลย นายกมล เสนานุช ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม นายดิษพล บุตรดีวงศ์ ท้องถิ่นจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีสงฆ์ พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และพิธียกย่องเชิดชูแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา


นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้กล่าวให้โอวาทแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเน้นย้ำการอบรมสั่งสอนเด็กเยาวชนให้มีคุณธรรมจริยธรรมความดี ควบคู่กับการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติในอนาคต นอกจากนี้ ขอให้ร่วมกันวางเป้าหมายช่วยกันดูแลให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเลยได้เรียนจบตามระบบการศึกษา ไม่ให้หลุดจากระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึง การบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวัน เพื่อให้เด็กได้มีโภชนาการที่ดี ทั้งร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญา อีกทั้ง ช่วยกันวางระบบสอดส่องดูแลในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และเด็กติดเกม ให้เกิดประสิทธิภาพ ตลอดจน การสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทเลย รณรงค์ส่งเสริมสวมใส่ผ้าไทย ผ้าฝ้าย อัตลักษณ์ของจังหวัดเลย


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย