หนองบัวลำภู – ชาวบ้านโคกล่ามเชิญเรือนคลอบเสาหลักบ้านอายุ 102 ปี ประจำที่ตั้ง

 

ที่บริเวณศาลาประชาคมบ้านโคกล่าม ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ชาวบ้านโคกล่ามร่วมใจกันเชิญเรือนคลอบเสาหลักบ้านอายุ 102 ปี จากบ้านน๊อคดาว์น(ทรัพย์อนันต์ไม้เก่า) บ้านโคกล่าม ไปยังศาลาประชาคมบ้านโคกล่าม ซึ่งเป็นที่ตั้งของเสาหลักบ้าน ท่ามกลางเสียงสวดอิติปิโสตลอดเส้นทางและจุดตั้งคลอบเสาหลักบ้านโคกล่าม หลังจากที่ได้ทำการรื้อถอนบูรณะซ่อมแซมขึ้นมาใหม่ ผ่านพิธีกรรมทางพิธีพราหมณ์และทางพระพุทธศาสนา จนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564


จากนั้นเมื่อล่วงเลยมาเป็นเวลาปีกว่า ทำให้เสาหลักบ้านเกิดความมั่วหมอง ตากแดดและลมฝน คณะศรัทธาจึงได้ปรึกษาหารือและเห็นพ้องร่วมกันที่จะหาสร้างเรือนคลอบเสาหลักบ้านมามุงคลอบเสาหลักบ้าน จนมีผู้มีจิตศรัทธาคือ นายอนันต์ และ นางยุพยงค์ พลสัสดี เจ้าของกิจการทรัพย์อนันต์ไม้เก่า(บ้านน๊อคดาว์น)มีจิตศรัทธาสร้างและมอบให้เป็นสมบัติของชาวบ้านโคกล่าม มูลค่าร่วม 1 แสนบาท


ในขณะเดียวกันก็ยังมี นายบุญลือ ศรีภูวงศ์ ส.อบจ.หนองบัวลำภู นางวิรัตน์พร เลิศอุดมโชค (พงษ์เซียงชา)ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทอง นายไกรภพ จันทะคาม เจ้าของร้านสตางค์ค้าปลีก และ นายสมศักดิ์ พรหมเดเวช คหบดีชาวหนองบัวลำภู ร่วมเป็นเจ้าภาพสนับสนุนชุดอุปกรณ์แสงสว่างภายในเรือนคลอบเสาหลักบ้าน พ่อจ้ำชาวบ้านโคกล่าม จึงพร้อมใจกันบอกกล่าวและขอยกเรือนคลอบเสาหลักบ้านไปยังจุดที่ตั้งเสาหลักบ้านโคกล่าม จากนั้นช่วยกันยกเรือนคลอบเสาหลักบ้านและตกแต่งให้เข้าที่เป็นที่เรียบร้อยด้วย นอกจากนั้นยังได้รับความอนุเคราะห์รถจราจรจาก สภ.ศรีบุญเรือง และ รถกู้ชีพกู้ภัยจาก อบต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง อำนวยความสะดวกด้านการจราจร


สำหรับการดำเนินกานต่อไป คณะกรรมการหมู่บ้านโคกล่าม จะประดับตกแต่งบริเวณโดยรอบเสาหลักบ้าน รวมถึงติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเรือนคลอบเสาหลักบ้าน ทาสีเสาหลักบ้านและโซ่รอบเสาหลักบ้านใหม่ และกำหนดประกอบพิธีเฉลิมฉลองในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 .ในช่วงเย็นมีการเจริญพุทธมนต์ และ ในวันที่ 1 มกราคม 2566 มีการทำบุญตักบาตรและถวายภัตราหารเป็นอันเสร็จพิธี


สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ขตว.หนองบัวลำภู ภาพและข่าว