(ชมคลิป) รองหัวหน้าพรรคไทยภักดียื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯหนองบัวลำภู ให้เร่งตรวจสอบการทุจริตในเทศบาลตำบลนากลาง

รองหัวหน้าพรรคไทยภักดียื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯหนองบัวลำภู ให้เร่งตรวจสอบการทุจริตในเทศบาลตำบลนากลาง โดยเร่งด่วน ในขณะที่ผู้ว่าฯหนองบัวลำภูได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว


เมื่อเร็วๆนี้ที่บริเวณศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู นายอนุชา พัสถาน ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นายอนุพันธ์ พานิช ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู และ ผอ.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ลงมารับหนังสือที่ นาย ทศพล พรหมเกต รองหัวหน้าพรรคไทยภักดี พร้อมคณะมายื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการทุจริตในเทศบาลตำบลนากลาง โดยเร่งด่วน สืบเนื่องจากการเสียชีวิตของนายภาณุเมศวร์ วาสโสหา วิศวกรโยธา เทศบาลตำบลนากสางกลาง จ.หนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 โดยได้เขียนจดหมายทิ้งไว้เปิดโปงเทศบาลตำบลนากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู ซึ่งมีรายละเอียดตามที่เป็นข่าวในสื่อโทรทัศน์ สื่อโซเชียลมีเดีย


โดยนายทศพลฯกล่าวว่าการที่ข้าราชการคนหนึ่งยอมสละชีพของตนเองเพื่อปกป้องยืนหยัดในความซื่อสัตย์สุจริตต่อราชการ เป็นความดีงามสูงส่งที่ทุกๆภาคส่วนในสังคมไทย โดยเฉพาะระบบราชการจะต้องตระหนักให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง พรรคไทยภักดีซึ่งเป็นพรรคการเมืองของประชาชน มีเจตนารมณ์สำคัญในการ”ปราบโกง” มุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในระบบราชการอย่างจริงจังเป็นรูปธรรม มีความเห็นว่าประเด็นการทุจริตในเทศบาลตำบลนากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู ตามจดหมายลาตายของนายภาณุเมศวร์ วาสโสหา


มีข้อมูลอันน่าเชื่อถือ ซึ่งเชื่อได้ว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นจริง พรรคไทยภักดีจึงขอเรียกร้องมายังท่านในฐานะผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจในพื้นที่ได้ดำเนินการตรวจสอบการทุจริตนี้โดยเร่งด่วนเพื่อให้ได้ความจริงอันเป็นที่ประจักษ์ในสังคม และให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เสียชีวิต พรรคไทยภักดีจึงขอเรียกร้องมาเพื่อ ขอให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนประเด็นการทุจริตในเทศบาลตำบลนากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภูโดยเร่งด่วน พร้อมขอให้มีคำสั่งย้ายผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลนากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู ออกจากพื้นที่ เพื่อให้กระบวนการสอบสวนเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม ไม่มีการปกปิดข้อมูล ทำลายหลักฐานใดใด และขอให้เยียวยาช่วยเหลือครอบครัวของนายภาณุเมศวร์ วาสโสหา ผู้เสียชีวิต


ทางด้าน นายอนุพันธ์ พานิช ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าว จังหวัดหนองบัวลำภู ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องดังกล่าว ขณะที่หน่วยงานตรวจสอบในพื้นที่ได้ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นแล้ว โดยล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มอบให้ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู จัดทำคำสั่งในการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ประกอบด้วยคณะกรรมการตามคำสั่งดังกล่าวโดยมีนายอนุชา พัสถาน ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานกรรมการ ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นเลขานุการ ตามคำสั่งจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ 8227 /2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการเสียชีวิตของพนักงานเทศบาลตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู อันมีมูลเหตุเกี่ยวข้องกับการทุจริตในเทศบาลตำบลนากลาง ลงวันที่ 30 พย.2565 ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวทิ้งท้าย