กาฬสินธุ์ – บวงสรวงศาลหลักเมืองสามชัยโชว์วิถีผู้ไทยผ้าไหมแพรวา

ส่วนราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่น ประชาชน เยาวชน ชาวอำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นชาติพันธุ์ผู้ไทย 100%   4 ตำบล จัดริ้วขบวนนางรำสวมชุดผ้าไหมแพรวาอลังการ พร้อมนำพานบายศรี เครื่องสักการะ บวงสรวงศาลหลักเมืองสามชัย น้อมจิตอธิษฐาน กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เพื่อความเป็นสิริมงคล ในงานประเพณีไหว้สักการะศาลหลักเมืองสามชัย ประจำปี 2565

ที่บริเวณถนนสายหลัก และบริเวณหน้าศาลหลักเมืองสามชัย อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ ส่วนราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่น ประชาชน เยาวชน ชาว อ.สามชัย 4 ตำบล ประกอบด้วย ต.สำราญ ต.สำราญใต้ ต.หนองช้าง และ ต.คำสร้างเที่ยง ซึ่งเป็นชาติพันธุ์ผู้ไทย 100% จัดริ้วขบวนนางรำกว่า 500 ชีวิต แต่งกายสวยงามด้วยผ้าไหมแพรวา อัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชาวผู้ไทย ร่ายรำด้วยลีลาอ่อนช้อย บ่งบอกถึงวิถีชีวิตที่อ่อนโยน เรียบง่าย รำถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่สถิต ณ ศาลหลักเมือง จากนั้นร่วมกันนำบายศรี เครื่องสักการะเซ่นไหว้ ถวายศาลหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาว อ.สามชัย มาช้านาน

ต่อมา นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ นำส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน เยาวชน ชาวผู้ไทย สักการะศาลหลักเมืองสามชัย และเปิดงานประเพณีไหว้สักการะศาลหลักเมืองสามชัย ประจำ ปี 2565 โดยมีนางรัชนี โพธิ์ศรี นายอำเภอสามชัย นายครรชิต บัวกมล ปลัดอาวุโส อ.สามชัย และนายกอบโชคชีพ โพธิ์สอน รองประธานสภา อบต.สำราญ พร้อมด้วยส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ประชาชน เยาวชน ร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง

นางรัชนี โพธิ์ศรี นายอำเภอสามชัย กล่าวว่า ในโอกาสที่ทางอำเภอสามชัย ได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง  ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพ และประชาชน จัดงานประเพณีไหว้สักการะศาลหลักเมืองสามชัย ประจำปี 2565 “ไหว้ศาลหลักเมืองสามชัย แต่งชุดผู้ไท ชม ช็อป ใช้ OTOP” ระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2565 ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอสามชัย ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนชาว อ.สามชัย และใกล้เคียง ได้มากราบไหว้สักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมือง ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาว อ.สามชัย โดยกิจกรรมนอกจากจะมีขบวนแห่สักการะศาลหลักเมืองแล้ว ยังมีพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองสามชัย เพื่อความเป็นสิริมงคล เลือกซื้อสินค้า OTOP ที่หลากหลาย การจัดนิทรรศการของส่วนราชการ ชมความสวยงามของผ้าไหมแพรวา สินค้าเลื่องชื่อของชุมชนอีกด้วย

ด้านนายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่าการจัดงานประเพณีไหว้สักการะศาลหลักเมืองสามชัย เป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ควบคู่กับการสร้างความสมัครสมานสามัคคีของทุกภาคส่วน ที่ได้บูรณการความร่วมมือจัดงาน นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดช่องทางการตลาด การจำหน่ายสินค้า ส่งเสริมภาคธุรกิจการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนได้เป็นอย่างดี หลังจากที่ประสบกับสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการจัดงานประเพณีไหว้สักการะศาลหลักเมืองสามชัยในครั้งนี้ ยังเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและของดี เช่น วิถีชาวผู้ไทยและผ้าไหมแพรวา ซึ่งยังคงเป็นเอกลักษณ์เหนียวแน่นและประณีตสวยงาม ไม่แตกต่างกับชาวผู้ไทบ้านโพน อ.คำม่วง ที่ได้ชื่อว่าราชินีแห่งไหมอีกด้วย ทั้งนี้ ทางจังหวัดยังมีนโยบายส่งเสริมทั้งภาครัฐและเอกชนการจัดงาน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง