อบจ.อุบลราชธานี รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ศูนย์ ยืม-คืน อุปกรณ์สำหรับกลุ่มบอบบาง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกอบจ.อุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อบจ.อุบลราชธานี ข้าราชการในส้งกัดฯ รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ของคุณยายนวล ศักดิ์ศรี โดยมีนางสาวกันทิมา ศักดิ์ศรี นายพิสุทธิ์-นางปฏิญญา สีนอเพีย เป็นผู้มอบให้ เพื่อนำส่งต่อให้กับศูนย์ยืม-คืนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ของ อบจ.อุบลราชธานี ซึ่งประกอบด้วย เตียงเหล็กพร้อมที่นอนสำหรับผู้ป่วย 1 ชุด ,รถเข็นวีลแชร์ 1 คัน ,ที่นอนฟูกลมไฟฟ้า 1 ชุด,วอลค์เกอร์ 1 ตัว,พัดลมตั้งโต๊ะ 2 เครื่อง และแพมเพิสสำหรับผู้ใหญ่ 1 กล่องใหญ่ ส่งมอบที่หน้าสำนักงาน อบจ.อุบลราชธานี ด้านนายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายก อบจ. อุบลราชธานี กล่าวว่า อบจ.อุบลราชธานี ได้จัดตั้งศูนย์ยืม-คืนอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับให้ความช่วยเหลือดูแล กลุ่มบอบบาง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ เพื่อให้กลุ่มฯบุคคลดังกล่าวได้รับการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่จำเป็น รวมถึงบริการให้ยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยการจัดตั้งศูนย์ยืม-คืนในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการต่อยอดจากการที่ อบจ.อุบลราชธานี ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่นขนาดใหญ่ ประเภททั่วไป ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จากคณะกรรมการการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนอกจากนี้อบจ.อุบลราชธานี ยังได้เตรียมจัดตั้งศูนย์ฟอกไตควบคู่กันไปเพื่อบริการให้แก่ประชาชนผู้ป่วยที่ต้องมีการฟอกไตฟรี อีกด้วยสำหรับท่านใดสนใจขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าวสามารถติดต่อขอรับบริการหรือร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้ที่ กองสาธารณสุข อบจ.อุบลราชธานี ถ.สุรศักดิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร 045-255844 ต่อ 2155

ภาพ/ข่าว :ยงยุทธ ผูกพันธ์ อุบลราชธานี