อุบลฯเปิดงานบุญประเพณี ทอฝ้ายเป็นสายบุญ จุลกฐิน ถิ่นคนมีธรรม ครั้งที่ 14 เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่ วัดไชยมงคล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล อำเภอเมืองอุบลราชธานี งานบุญประเพณี ทอฝ้ายเป็นสายบุญ จุลกฐิน ถิ่นคนมีธรรม ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเรียนโรงเรียนพุทธเมตตาวิทยา โรงเรียนแห่งความเท่าเทียมด้านการศึกษา และร่วมสร้างพุทธอุทยานหลวงปู่มั่น ภูริฑัตโต อนุสรณ์สถานแห่งชาติกำเนิดของพระอริยะสงฆ์ยุคกึ่งพุทธกาล เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นอีกทั้งเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมอันดีและความรัก ความสามัคคีในหมู่พุทธศาสนิกชน และให้เด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชาทั่วไป ได้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณีการทำบุญจุลกฐิน หลังพิธีเปิดงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธี ร่วมเก็บดอกฝ้าย และร่วมขบวนแห่ดอกฝ้ายสายใยบุญ จากลานเก็บดอกฝ้ายนำไปมอบให้ประธานจัดงาน นำโดยขบวนฟ้อนรำกลองตุ้ม จากบ้านหนองบ่อ จากนั้นได้ร่วมเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ต่าง ๆภายในงานสำหรับกิจกรรมภายในงาน มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นและการอาชีพ เช่น ฐานจากเมล็ดฝ้ายสู่ไตรจีวร 9 ฐาน ประกอบด้วย ฐานปลูกฝ่ายเป็นสายบุญ เก็บฝ้ายสายธารบุญ อิ้ว ดีด ล้อ เข็นฝ้ายเป็นสายธรรม เปีย ปั่นฝ้ายสายศรัทธา กวัก สืบ ค้นฝ้ายสายใยบุญ ตำหูก ผูกสายธรรม ตัดเย็บ เก็บสายใย ย้อมด้ายสายพระธรรม และมหาบุญจุลกฐินฐานเรียนรู้ถนนสายข้าว 9 สาย ประกอบด้วย สายข้าวต้มมัด ข้าวหลาม ข้าวปุ้น ข้าวจี่ ข้าวมธุปายาส ข้าวเม่า ข้าวโป่ง พวงมาลัยข้าวตอกแตกและข้าวปาดและถนนสายอาชีพ ประกอบด้วยสาธิตการทำธูปหอม การสาวไหม การทอผ้าลายจกดาว การทอผ้ากาบบัวเมืองอุบล การตีมีด การหล่อเครื่องทองเหลือง การทำของที่ระลึก/สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้/การแปรรูปอาหาร

ภาพ/ข่าว: ยงยุทธ ผูกพันธ์ อุบลราชธานี