อุดรธานี – โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านนาตาด-นาโปร่ง เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข 

 

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ร้อยเอก บรรจบ วรรณศิริ นายทหารปฏิบัติการโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านนาตาด-นาโปร่ง นำสมาชิกโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านนาตาด-นาโปร่ง เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข โดยเข้าสนับสนุนในการให้บริการประชาชนภายในงาน และร่วมกิจกรรมเชิดชูปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ,พิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจังหวัดอุดรธานี พร้อมทั้งนำสมาชิกของโครงการฯ จัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ภายในโครงการฯ ณ โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม ตำบลบะยาว อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีส่วนราชการในพื้นที่ พ่อค้าแม่ค้าและประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 2,000 คน จากการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทำให้ประชาชนที่เดินทางมาร่วมกิจกรรม รู้ยินดีเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณที่หน่วยทหารได้จัดกำลังพลของหน่วย เข้ามาช่วยเหลือในการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับประชาชนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13