อุดรธานี – นักศึกษาวิชาทหารเข้าศึกษาดูงาน กรมทหารราบที่ 13 

 

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 พันเอก จักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 ได้อนุมัติให้หน่วยขึ้นตรงกรมทหารราบที่ 13 ร่วมกับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 นำกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะของหน่วย จัดแสดงในโอกาสที่ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 24 ได้นำนักศึกษาวิชาทหารเข้าศึกษาดูงาน เพื่อเป็นการเรียนรู้ภารกิจของทหารราบยุทธวิธี และการดำเนินกลยุทธ์ ณ กรมทหารราบที่ 13 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยในกิจกรรมได้จัดแสดงเครื่องช่วยฝึก อาวุธ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะและการแสดงการตั้งยิงทางยุทธวิธีของหมวดเครื่องยิงหนักกรมทหารราบที่ 13 โดยมี พันเอก บริสุทธ์ สุจินพรัหม เสนาธิการกรมทหารราบที่ 13 กล่าวให้การต้อนรับและให้โอวาท พร้องทั้งชี้แจงเกี่ยวกับภารกิจของของทัพบก, การปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ทางทหาร, การเห็นคุณค่าและการแสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จากการที่นักศึกษาวิชาทหารฯ ได้เข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ ทำให้ได้รับความรู้และเข้าใจในภารกิจของทหารราบยุทธวิธี และการดำเนินกลยุทธ์ต่างๆของทหารราบมากขึ้น พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณที่เจ้าหน้าที่จากกรมทหารราบที่ 13 ได้จัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ การแสดงทางยุทธวิธีทหารราบและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี


ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13