อุดรธานี  – กรมทหารราบที่ 13 ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าพิมพานุสรณ์

 

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2565 พันเอก จักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 พร้อมด้วยกำลังพลของหน่วย สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมทหารราบที่ 13 ร่วมกับมวลชนภาคธุรกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนา ได้ร่วมกันกระทำพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2565 แด่พระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาสให้ได้รับอานิสงส์กฐินตามพระบรมพุทธานุญาต ณ วัดป่าพิมพานุสรณ์ ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำปัจจัยสร้างเสนาสนะขึ้นใหม่รวบรวมปัจจัยในการทำนุบำรุงวัดป่าพิมพานุสรณ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบทอดและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป


โดยในปัจจุบันการถวายผ้ากฐินโดยทั่วไปในประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับ “บริวารกฐิน” มากกว่าผ้ากฐินซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการกรานกฐิน โดยการจัดพิธีถวายกฐินในครั้งนี้เป็นการถวายกฐินสามัคคีหรือกฐินราษฎร์ คือกฐินที่ราษฏรหรือประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธาจัดถวายผ้ากฐิน และเครื่องกฐินไปถวายยังวัดราษฎร์ต่าง ๆ ในปัจจุบันกฐินราษฎร์ หรือเรียกกันโดยทั่วไปว่า “กฐินสามัคคี” ผู้เป็นประธานหรือเจ้าภาพในการทอดกฐินจะให้ความสำคัญกับการรวบรวมปัจจัยและสิ่งของเพื่อเข้าประกอบเป็นบริวารกฐินมากกว่า เพราะวัดสามารถนำสิ่งของเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์เพื่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาได้มากกว่า เนื่องจากการถวายผ้ากฐินเป็นกาลทาน จึงทำให้ประเพณีการทอดกฐินเป็นงานสำคัญประจำปีของวัดต่าง ๆ โดยทั่วไปในประเทศไทย โดยการจัดพิธีถวายกฐินในครั้งนี้มีพุทธศาสนิกชนจากมวลชนภาคธุรกิจจังหวัดอุดรธานี กำลังพลพร้อมครอบครัวของหน่วยและประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันจัดตั้งโรงทานเพื่อให้ผู้ที่เดินทางมาร่วมพิธีฯได้รับประทาน


จากการที่กรมทหารราบที่ 13 ได้กระทำพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2565 ในครั้งนี้ ทำให้ผู้ที่เข้าร่วมพิธี มีความรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก ที่ได้มีส่วนร่วมในการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13