ขอนแก่น (ชมคลิป) พ่อเมืองหมอแคน ‘ตรวจปัสสาวะ’ นายอำเภอ-หัวหน้าส่วน หาสารเสพติด

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น สนองนโยบายรัฐบาลเปิดปฎิบัติการกวาดบ้าน ให้หัวหน้าส่วนราชการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด พร้อมให้ทุกอำเภอร่วมกับตำรวจตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายทุกสัปดาห์ เพื่อตัดตอนวงจรยาเสพติด

            28 ต.ค. 65 ที่ห้องประชุมแก่นคูน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญในหลายเรื่อง โดยที่เน้นย้ำกับผู้เข้าร่วมประชุมคือเรื่องปัญหายาเสพติดที่เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลหลังจากประกาศสงครามยาเสพติด โดยหยิบยกเอาเหตุการณ์ความสูญเสียที่จังหวัดหนองบัวลำภู ขึ้นมาพูดคุยเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หามาตรการป้องกันเพื่อลดความสูญเสียในทุกมิติ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดขอนแก่น

                หลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้นำรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ กว่า 200 คน ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด หากตรวจพบมีสารเสพติดจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้ง ทั้งนี้เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับข้าราชการและประชาชน

               ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด จนประกาศสงครามยาเสพติดเพื่อให้ลูกหลานคนไทยปลอดภัยและห่างไกลยาเสพติด จังหวัดขอนแก่น จึงเปิดปฎิบัติการกวาดบ้าน โดยเริ่มจากผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการทุกคน ต้องปลอดสารเสพติด จึงจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับข้าราชการและประชาชนทั่วไป ขณะนี้ได้สั่งการให้นายอำเภอ ฝ่ายปกครองร่วมกับตำรวจในพื้นที่ เร่งสำรวจพื้นที่เป้าหมายที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด จากนั้นกำหนดจุดและลงพื้นที่ตรวจค้นหายาเสพติด สิ่งผิดกฎหมายในทุกสัปดาห์ตลอดระยะเวลา 4 เดือนหลังจากนี้ เพื่อตัดตอนวงจรยาเสพติด พร้อมกับผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่การบำบัดฟื้นฟู พร้อมกับการฝึกอาชีพให้ผู้ติดยาเสพติดไม่ให้หันกลับเข้าไปสู่วงจรอุบาทก์อีก เชื่อว่าหากดำเนินการต่อเนื่องและจริงจังในทุกพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัดภายใต้การบูรณาการทุกภาคส่วน ปัญหายาเสพติดจะเบาบางลงและหมดสิ้นไปในที่สุด.