เฮลิคอปเตอร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบินด่วนช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด ส่งโรงพยาบาล

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ศูนย์อำนวยการและประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการร้องขอการส่งผู้ป่วยทางอากาศยาน จากศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Center, EOC) ต้องการรับสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรับผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินจากโรงพยาบาลน้ำยืน อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลฯ เพื่อนำส่งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลฯ โดยศูนย์อำนวยการและประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จึงได้สนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ หมายเลข 1110 จำนวน 1 ลำ เพื่อทำการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน เป็นผู้ป่วยชายเกี่ยวกับโรคหัวใจขาดเลือด จำนวน 1 ราย ร่วมกับทีมแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อากาศยานได้ทำการยกตัวจาก สนาม ฮ. อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ไปส่งยังสนาม ฮ.ชั่วคราว สนามจอด ฮ ชั่วคราว หน้าที่ว่าการอำเภอน้ำยืน และนำผู้ป่วยส่งมายัง จุดจอด ฮ ท่าอากาศยานสนามบินนานาชาติจังหวัดอุบล เพื่อมาส่งตัวเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงทั้งนี้หากใช้การนำส่งผู้ป่วยทางรถยนต์ ผู้ป่วยที่มีความต้องการรักษาเร่งด่วนจะต้องเสียชีวิตระหว่างทาง หากใช้วิธีการส่งโดยใช้รถยนต์อาจจะทำให้เกิดการสูญเสียได้ เนื่องจากระยะทางไกลและเส้นทางบางช่วงถูกน้ำท่วมซึ่งการช่วยเหลือดังกล่าว ถือเป็นภารกิจที่สำคัญของศูนย์อำนวยการและประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี สามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว เป็นการช่วยเหลือชีวิตพี่น้องประชาชน และที่สำคัญ พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือประชาชน และมีความพร้อมปฏิบัติภารกิจตลอด 24 ชั่วโมง

ยงยุทธ ผูกพันธ์ อุบลราชธานี